Ameryka w twojej bibliotece

Dyskusyjny Klub Książki

Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2017
oraz Bibliotekę Roku 2017 województwa świętokrzyskiego

Statystyka gości

Naszą witrynę przegląda teraz 134 gości 
Strona główna Programy Operacyjne

Cykl Szkoleń dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka Plus 2011 r.

bibplus6 grudnia 2011 r. WBP zakończyła realizację cyklu szkoleniowego dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego organizowanego w ramach programu Biblioteka Plus. W szkoleniach uczestniczyło 22 bibliotekarzy, zajęcia prowadziło 10 trenerów, na salach szkoleniowych uczestnicy spędzili 98 godzin.

Przygotowując program szkoleniowy na rok 2011 szczergółowo analizowaliśmy wyniki ankiet ewaluacyjnych po szkoleniach organizowanych w 2010 roku, a także zwróciliśmy się do uczestników o ocenę pełnego cyklu i podpowiedzi, co należy zmienić w programie szkoleniowym, jakie zagadnienia były przydatne, z których można zrezygnować, a które należałoby poszerzyć. I tak powstał zarys programowy cyklu szkoleniowego na rok 2011.

Zgodnie z regulaminem programu zrelizowano trzy bloki tematyczne:

I. Organizacja i zarządzanie biblioteką

Prawo pracy w praktyce (1 dzień - 6 godzin szkoleniowych). Warsztaty poprowadziła Barbara Kaszycka z Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach. Program szkolenia obejmował zagadnienia m.in. nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, który stosuje się do pracowników bibliotek, najdogodniejszego systemu czasu pracy, oraz w jaki sposób możną uchronić się przed planowaniem pracy w godzinach nadliczbowych i przed stratami czasu pracy pracowników w instytucjach kultury.

Wyjazd szkoleniowy do Mediateki START META. Uczestnicy zapoznali się z organizacją i działalnością biblioteki publicznej, która jest połączeniem nowoczesnej, skomputeryzowanej placówki z centrum edukacyjnym wyposażonym w stanowiska do samodzielnej nauki, przeprowadzania eksperymentów, a także twórczej zabawy.

II. Nowe technologie

Uczestnikom zaproponowaliśmy dwa bloki tematyczne. Każdy uczestnik miał możliwość wyboru tematyki zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami. Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach szkoleniowych. Każda grupa realizowała czterodniowy program szkoleniowy. Zajęcia odbywały się w pracowni komputerowej WBP,a każdy uczestnik pracował indywidualnie przy własnym komputerze.

I grupa - Obsługa pakietu MS Office: arkusze kalkulacyjne - Excel, edytor tekstu Word, obsługa programów graficznych - Power Point. Szkolenie prowadził Mariusz Stec (WBP w Kielcach). Tematyka szkolenia obejmowała poznanie na poziomie podstawowym programu Word, Excel, Power Point. Uczestnicy poznawali programy poprzez szereg ćwiczeń, z których większość nawiązywała do sytuacji z życia biblioteki - np. statystyki bibliotecznej. Uzupełnieniem ćwiczeń przygotowanych przez trenera jest podręcznik "@bc użytkownika Microsoft Office 2007", który otrzymali uczestnicy warsztatów.

II grupa wybrała tematykę, która zapoznała ich z zasadami budowania stron internetowych. Ten blok realizowało dwóch trenerów. Pierwsze dwa dni zaplanowane zostały z myślą o osobach rozpoczynających pracę z Internetem - Obsługa Internetu i poczty elektronicznej. Przygotowanie grafiki na strony WWW. W ramach zajęć zrealizowano zagadnienia związane zarówno z wykorzystaniem Internetu jako źródła informacji, jak i komunikacji. Uczestnicy szkoleń m.in. poznali najpopularniejsze serwisy internetowe, dowiedzieli się, jak wyszukiwać informacje, jak zakładać skrzynki pocztowe. Przygotowywali grafikę na potrzeby Internetu za pomocą programów Gimp oraz Microsoft Picture Manager. Warsztaty poprowadzili Aneta Strzępka i Karol Krakowiak (WBP w Kielcach). Kolejne dwa dni szkoleniowe przeznaczono na Projektowanie i tworzenie witryny internetowej. Uczestnicy poprzez ćwiczenia zdobyli praktyczne umiejętności tworzenia prostych serwisów internetowych. Dowiedzieli się, gdzie szukać najlepszych kreatorów do łatwego tworzenia stron WWW, jak założyć konto w wybranym serwisie, jak zbudować strukturę swojej pierwszej strony www. Wszyscy otrzymali materiały szkoleniowe - podręcznik "Twoja pierwsza strona WWW".

III. Rozwój nowych umiejętności wykraczających poza tradycyjne kompetencje zawodowe

Fotogaleria

Miejsce bez barier - usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych. Szkolenie poprowadzili Piotr Todys (Fundacja TUS) i Dominik Rymer (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji) - trener poruszający się na wózku, co dla wielu uczestników szkolenia było zaskoczeniem. Obecność osoby niepełnosprawnej uświadomiła uczestnikom, jak bariery architektoniczne, mentalne utrudniają takim osobom kontakt ze społecznością i jak bardzo potrzebują codziennego dostępu do różnych instytucji publicznych.

Budowanie relacji z czytelnikiem - zasady, techniki i praktyka profesjonalnej obsługi klienta w nowoczesnej bibliotece - jak skutecznie komunikować się z użytkownikami bibliotek. Na zajęciach uczestnicy poszerzyli wiedzę dotyczącą umiejętności interpersonalnych, prezentacji siebie, umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku bibliotekarza. Zdobyli wiedzę, jak świadomie i skutecznie komunikować się z innymi osobami w codziennym życiu zawodowym i osobistym, a także, jak rozpoznawać potrzeby użytkowników bibliotek. Szkolenie poprowadziła Urszula Cimoch - specjalistka ds. informatyki, absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP w Warszawie.

Sztukę prezentacji i wystąpień publicznych wprowadziła uczestników warsztatów Magdalena Fudala - konsultantka i doradca ds. wizerunku i strategii komunikacji z otoczeniem. Zajęcia odbywały się dwóch grupach szkoleniowych. Uczestnicy doskonalili umiejętności występowania publicznego i prowadzenia prezentacji na forum publicznym. Ćwiczenia praktyczne rejestrowane były za pomocą kamery, a nagrany materiał zaprezentowany został na forum grupy i szczegółowo omawiany przez uczestników i trenera.

Od czytania do działania – biblioteka miejscem wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez poznanie różnorodnych form pracy z tekstem literackim bibliotekarze doskonalili umiejętności zawodowe. Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy uczestników na temat niekonwencjonalnych metod pracy z tekstem literackim, dzięki termu wzbogacą pracę biblioteczną o działania animacji społeczno-kulturalnej, m.in. działania teatralne, imprezy promujące książkę i czytelnictwo. Zajęcia poprowadziły: Anna Sadowska i Grażyna Sobieska–Szostakiewicz - trenerki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Na zajęciach zastosowano różne metody szkoleniowe, m.in. wykłady, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje, scenki, inscenizacje, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i w grupach.

15 grudnia na seminarium dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego dyrektor WBP w Kielcach, Andrzej Dąbrowski wręczył uczestnikom świadectwa ukończenia cyklu szkoleniowego.

W cyklach szkoleniowych organizowanych w ramach programu Biblioteka+ w latach 2010-2011 brało udział 54 bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego.

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Programy Operacyjne 2010 r.

W 2010 roku w ramach PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach otrzymała środki na realizację zadań:

 • Biblioteka równych szans – dla osób z dysfunkcją wzroku (63 560 zł)
 • Zakup nowości wydawniczych (dla WBP w Kielcach) (14 000 zł; 562 wol.)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 338 431 zł.
 • Dyskusyjne Kluby Książki (26 000 zł)
  Projekt kulturalny: Dyskusyjne Kluby Książki
 • Szkolenie dla bibliotekarzy (90 000 zł)
  Program dotacyjny ze środków finansowych Instytutu Książki
 • Szkolenie z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych (28 160 zł)
  Program Rozwoju Bibliotek

W 2010 roku w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego INFRASTRUKTURA KULTURY Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach zrealizowała zadanie BIBLIOTEKA RÓWNYCH SZANS – DLA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ WZROKU.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt wraz z oprogramowaniem. W Czytelni Ogólnej utworzono cztery stanowiska o różnej funkcjonalności, w tym: jedno kompleksowe stanowisko komputerowe (wyposażone w oprogramowanie udźwiękawiające oraz urządzenia peryferyjne, takie jak monitor brajlowski, czy drukarka brajlowska), dwa stanowiska multilektorów (urządzenie skanująco-czytające) oraz jedno z powiększalnikiem cyfrowym. Urządzenia dostosowane są do samodzielnego obsługiwania się przez czytelnika z dysfunkcją wroku.

Zaplanowane zadanie miało na celu:

 • zlikwidowanie barier w dostępnie do różnych kategorii zbiorów osobom niewidomym i niedowidzącym
 • rozszerzenie oferty bibliotecznej
 • poprawę jakości usług dla osób z dysfunkcją wzroku
 • wyrównanie szans wszystkim korzystającym z oferty Biblioteki

Zadanie zostało zakończone we wrześniu 2010 r. Biblioteka na jego realizację w ramach Programu MKiDN otrzymała dofinansowanie w wysokości 63.560 zł.

Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą - Literatura wobec innych sztuk 2009 r.

W ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego LITERATURA I CZYTELNICTWO Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w 2009 roku realizowała zadanie Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą - Literatura wobec innych sztuk.

Literatura i film są ważnymi dziedzinami sztuki. W dużym stopniu kształtują one osobowość odbiorcy kultury, wzbudzają jego wrażliwość i wyobraźnię. W ramach zadania WBP zorganizowała spotkania ze współczesnymi twórcami literatury i kina, krytykami, aktorami i dziennikarzami. Spotkaniom towarzyszyły wykłady, warsztaty, prezentacje multimedialne, które wskazały związki literatury z innymi dziedzinami sztuki, a także projekcje filmów, koncerty i wystawy. Szczególną uwagę zwróciliśmy na to jak ważne jest słowo dla twórczości filmowej oraz jak inspirujące jest budowanie dzieła filmowego z wykorzystaniem form literackich. Zajęcia dla dzieci i młodzieży pozwoliły na bezpośredni ich kontakt z mistrzami opowiadania przez rysowanie. W ramach cyklu Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą zorganizowano 9 imprez. Spotkania realizowane były wokół zagadnień: Literatura, Telewizja, Film; Komiks jako element kultury współczesnej; Współczesne Środowisko Regionu. Na realizację zadania z Programu MKiDN WBP otrzymała 14 250 zł.

W marcu, w ramach prezentacji Współczesnego Środowiska Regionu, WBP zorganizowała obchody 25-lecia Kieleckiego Oddziału Związku Literatów Polskich. Program spotkania obejmował wykład krytyka literackiego Jana Zdzisława Brudnickiego O liryce świętokrzyskiej, wystąpienie Stanisława Nyczaja - prezesa Kieleckiego Oddziału ZLP. Jubileuszowe spotkanie uświetnili aktorzy Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach - Beata Pszeniczna i Dawid Żłobiński - recytując wiersze poetów Kieleckiego Oddziału ZLP oraz aktorka Teatru Ludowego w Krakowie Marta Bizoń recitalem neapolitańskich piosenek. W spotkaniu uczestniczyli literaci, pracownicy naukowi, czytelnicy i bibliotekarze.

Pod koniec maja odbyło się spotkanie które wzbudziło duże zainteresowanie najmłodszych czytelników, ich opiekunów i nauczycieli. W związku z tym ze względów organizacyjnych musieliśmy przyjmować zgłoszenia, ograniczając tym samym obecność na spotkaniu wszystkich chętnych. Pod hasłem Wypisz, wymaluj dzieci w wieku od 5 do 10 lat spotkały się ze współczesną autorką Ewą Stadtmuller i rysownikiem - Łukaszem Zabdyrem, który opowiadał o swojej pracy rysując. Spotkanie wzbogacone było prezentacją fragmentów bajek, baśni, wierszy, zagadek, mini-konkursami literackimi i rysunkowymi. Na zakończenie wszyscy otrzymali dedykację "pisaną i rysowaną" od autorów.

Na Forum Bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego zaprosiliśmy dr Piotra Mareckiego (UJ), który zajmuje się współczesnym kinem i literaturą oraz związkami literatury z nowymi mediami. Wykład Literatura, kino, Internet wyjaśnił uczestnikom spotkania m.in. co to jest liternet. Wykładowi towarzyszyła prezentacja twórczości literatów publikujących w Sieci, autorów e-booków, powieści hipertekstowych, m.in. Blok Sławomira Shutego (uznana za pierwszą powieść hipertekstową), Koniec świata według Emeryka Radosława Nowakowskiego. W spotkaniu uczestniczyli bibliotekarze bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele władz samorządowych - burmistrzowie i wójtowie, media lokalne. Kolejne spotkanie w ramach Programu odbyło się w październiku. Uczniowie ostatnich klas gimnazjalnych spotkali się z Katarzyną Majgier - autorką książek dla młodzieży, prowadzącą m.in. stronę WWW Junior, zajmującą się także społecznościami internetowymi. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna Literatura i Internet ... od gawędziarzy do bloggerów... Młodzież poznała m.in. historię Internetu, pierwszych użytkowników Internetu, społeczności internetowe związane z literaturą, korzyści i zagrożenia wynikające z publikowania w Internecie.

W ramach Programu WBP zaplanowała spotkanie pt. Człowiek jest aktorem odgrywającym różne role. Nawiązując także do obchodów 100-lecia bibliotekarstwa publicznego na Kielecczyźnie i nadania imienia Witolda Gombrowicza Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej zorganizowaliśmy spotkanie czytelników i bibliotekarzy bibliotek publicznych woj. świętokrzyskiego w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach. Gościem honorowym imprezy była Rita Gombrowicz. Wszyscy obejrzeli spektakl Trans Atlantyk w adaptacji i reżyserii Piotra Siekluckiego. Obsada: GOMBROWICZ - Hubert Bronicki, CIECISZOWSKI - Marcin Brykczyński, MINISTER - Edward Janaszek, CIUMKAŁA - Janusz Głogowski, RADCA - Mirosław Bieliński, PYCKAL - Dawid Żłobiński, BARON - Michał Węgrzyński, GONZALO - Paweł Sanakiewicz, TOMASZ - Maria Wójcikowska, MISTRZ - Marcin Brykczyński, IGNACY - Cezary Nowak.

Kolejnym gościem WBP był Michał Zabłocki - poeta, reżyser, autor wielu poetyckich inicjatyw, tekstów piosenek, m.in. Grzegorza Turaua, Agnieszki Chrzanowskiej i Czesława Mozila. Na spotkaniu pt. Poezja brukowa opowiadał m.in. o Programie Rewolucji Poetyckiej "Multipoezja". Spotkaniu towarzyszyła prezentacja multimedialna przygotowana przez poetę oraz dyskusja na temat poezji. Michał Zabłocki razem z internautami tworzy wiersze on line - do takiej aktywności zachęcał wszystkich obecnych na spotkaniu: młodzież szkół średnich, studentów, pracowników akademickich, literatów. W grudniu w sali konferencyjnej WBP odbyły się dwa spotkania organizowane w ramach Programu. Pierwsze to dyskusja pt. Książka czy film?. Do rozmowy zaprosiliśmy: Kazimierę Szczukę (historyk literatury, krytyk literacki, dziennikarka), Pawła Felisa (dziennikarz Gazety Wyborczej z Warszawy), Zbigniewa Masternaka (prozaik, autor scenariuszy filmowych, dramaturg). Spotkanie poprowadził Andrzej Kozieja (filmoznawca, Uniwersytet Jana Kochanowskiego). Rozmowa dotyczyła wartościowej literatury, filmowych adaptacji dzieł literackich, wpływu telewizji, kina na czytelnictwo.

Ostatnie przedświąteczne spotkanie pt. Spotkanie z liryką, satyrą i muzyką organizowane w ramach cyklu Współczesne Środowisko Regionu poprowadził Stanisław Nyczaj (Prezes ZLP Oddział w Kielcach), teksty literackie twórców regionalnych interpretował Bohdan Gumowski, wystąpił także zespół instrumentalno-wokalny Consonans. Spotkaniu towarzyszyła promocja wydawnictwa Pola Pejzażu Pawła Pierścińskiego. Na zakończenie uczestnicy zwiedzili wystawę Książki artystów Polski Wschodniej i Polonii.

W spotkaniach organizowanych przez WBP w ramach Programu Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą - Literatura wobec innych sztuk uczestniczyło ok. 1000 osób. Spotkania przygotowywały czytelników do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach prowadzonego cyklu w różnych środowiskach promowano polską literaturę współczesną rozwijając zainteresowania czytelnicze wśród różnych grup czytelników, czasami były pierwszym spotkaniem z nowymi gatunkami, takimi jak np. multipoezja, liternet.

Poza otrzymaną dotacją WBP zorganizowała dodatkowo szereg imprez pod hasłem Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą - Literatura wobec innych sztuk, m.in.: Renesansowy Psałterz - projekcja filmu dokumentalnego - Stanisława Kubiaka nawiązującego do poezji Jana Pawła II i koncert impresji wielkopostnych w wykonaniu kieleckiej grupy jazzowej No Name; Żart i humor w poezji i muzyce - koncert z cyklu Młodzież czyta i słucha; Jadwiga Smosarska – życie i legenda - wykład prof. dr hab. Małgorzaty Hendrykowskiej i projekcja filmu dokumentalnego pt. Jadwiga Smosarska (reż. N. Ziółkowska-Kurczuk); projekcja filmów Portrety ludzi kultury. Testament - film o T. Borowskim; Picasso w Warszawie, czyli jak to się zaczęło z udziałem reżysera Józefa Gębskiego; Śmierć książki? - spotkanie z Łukaszem Gołębiewskim.

Wszystkie spotkania i seminaria organizowane w minionym przez WBP były częścią obchodów 100-lecia bibliotekarstwa publicznego na Kielecczyźnie. Odbywały się w nowej siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej dzięki temu mieszkańcy Regionu mogli zapoznać się także z organizacją i działalnością największej Biblioteki Publicznej w Regionie.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyskusyjne Kluby Książki w 2009 r.

W 2009 roku Dyskusyjne Kluby Książki działały w 35 bibliotekach publicznych województwa świętokrzyskiego. DKK adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach. W województwie świętokrzyskim klubowiczami są zarówno gimnazjaliści, jak i emeryci. Od 2009 r. działa 5 klubów młodzieżowych. W dyspozycji klubowiczów znajduje się 195 tytułów różnych powieści autorów polskich i obcych, biografii, wspomnień.

W 2009 roku w 262 klubowych spotkaniach, uczestniczyło łącznie ponad 1700 czytelników. W 13 spotkaniach autorskich zorganizowanych w ramach projektu brało udział prawie 700 osób.

Projekt kulturalny Dyskusyjne Kluby Książki wpisuje się w wieloletni ogólnopolski program promocji czytelnictwa Instytutu Książki. Zadanie wykonaliśmy dzięki dotacjom z Instytutu Książki (26 000 zł.), dotacji własnej WBP oraz zaangażowanych bibliotek samorządowych.

Programy Operacyjne 2009 r.

W 2009 roku w ramach PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach otrzymała środki na realizację zadań:

 • Zakup nowości wydawniczych (17 500 zł) (dla WBP w Kielcach)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 350 418 zł.
 • Dyskusyjne Kluby Książki (26 000 zł)
  Projekt kulturalny: Dyskusyjne Kluby Książki
 • Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą (14 250 zł)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Promocja literatury i piśmiennictwa

Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą 2008 r.

iklogoWojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach od 2007 roku organizuje spotkania literackie w ramach cyklu Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą. Nasze działania wpisują się w ogólnopolski Festiwal 4 Pory Książki. Ich celem jest popularyzowanie współczesnej literatury polskiej, promowanie wartościowych książek oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych. W 2008 roku odbyło się 7 spotkań z pisarzami, krytykami literackimi, dyskusje o książkach, zjawiskach i trendach w literaturze współczesnej w ramach cykli: Współczesne Środowisko Regionu, W świecie literatury dziecięcej, Pora Prozy - Interesujące debiuty, Pora poezji. W ramach ostatniego zorganizowano seminarium poświęcone Zbigniewowi Herbertowi. Na realizację zadania z Programu MKiDN Promocja Czytelnictwa w 2008 r. WBP otrzymała 5 tys. zł.

W ramach cyklu Pora Prozy - Współczesne Środowisko Literackie Regionu zorganizowano dwa spotkania - w styczniu z poetą, publicystą i animatorem kultury Bogdanem Pasternakiem. Wprowadzeniem do spotkania autorskiego był wykład O poezji w Regionie Świętokrzyskim dr Janusza Detki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego). W grudniu, z okazji 20-lecia pracy twórczej Ireny Paździerz w WBP z autorką spotkali się czytelnicy i przyjaciele. Esej o twórczości jubilatki przeczytał Bogdan Gumowski (Radio Kielce). Spotkanie połączono z promocją książki Witaj Europo.

W ramach cyklu W świecie literatury dziecięcej najmłodsi czytelnicy spotkali się z autorką książek dla dzieci Ewą Stadtmuller oraz rysownikiem i ilustratorem Łukaszem Zabdyrem. Spotkanie zatytułowane Wypisz wymaluj to nie tylko prezentacje fragmentów bajek, baśni i wierszy, to także zagadki, mini - konkursy literackie, a wszystko ilustrowane ręką rysownika. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z Kielc i powiatu kieleckiego. Na kolejnym młodzież miała okazję porozmawiać z ulubioną autorką Ewą Nowak. Spotkanie zawierało dużą dawkę humoru słownego i sytuacyjnego.

W październiku w ramach kolejnej odsłony Festiwalu 4 Pory Książki Pora Prozy - Interesujące debiuty gościliśmy Katarzynę Rygiel. Po spotkaniu książka K. Rygiel Miłość i samotność została zgłoszona przez czytelników do konkursu organizowanego przez WBP Wybieramy Książkę Roku. Kolejnym gościem WBP był Zbigniew Masternak, który opowiadał nie tylko o swoich książkach, ale także podróżach, filmach i planach na przyszłość. Rozmowy z autorami prowadziła Magdalena Smożewska - Wójcikiewicz (Radio Kielce).

W 10. rocznicę śmierci jednego z najwybitniejszych polskich poetów w ramach cyklu Pora Poezji zorganizowano seminarium Polubić poezję poświęcone Zbigniewowi Herbertowi. W dniu 29 października, w dniu urodzin poety, odbyło się spotkanie które zgromadziło ponad 160 uczestników. W programie zaproponowaliśmy dwa wykłady: Czesław Miłosz i Zbigniew Herbert: dwie wizje polskości - Andrzej Franaszek (Tygodnik Powszechny), Poetyckie maski Zbigniewa Herberta - dr Janusz Detka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego). W spotkaniu uczestniczyła m.in. młodzież szkół średnich, studenci, literaci i wszyscy zainteresowani tematyką.

Spotkania i seminaria odbywały się w nowej siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Dzięki temu uczestnicy mogli zapoznać się z organizacją i działalnością największej Biblioteki Publicznej w Regionie. We wszystkich spotkaniach łącznie uczestniczyło ponad 700 osób.

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dyskusyjne Kluby Książki w 2008 r.

W 2008 roku Dyskusyjne Kluby Książki działały w 27 bibliotekach publicznych województwa świętokrzyskiego. DKK adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach. W województwie świętokrzyskim klubowiczami są zarówno gimnazjaliści jak i emeryci. W dyspozycji Klubów znajduje się 140 tytułów różnych powieści autorów polskich i obcych, biografii, wspomnień.

W 2008 roku w 193 klubowych spotkaniach, uczestniczyło łącznie ponad 1300 czytelników. W 5 spotkaniach autorskich zorganizowanych w ramach projektu brało udział prawie 500 osób.

Projekt kulturalny Dyskusyjne Kluby Książki wpisuje się w wieloletni ogólnopolski program promocji czytelnictwa Instytutu Książki. Zadanie wykonaliśmy dzięki dotacjom z Instytutu Książki (25 800 zł.), dotacji własnej WBP oraz zaangażowanych bibliotek samorządowych.

Programy Operacyjne 2008 r.

W 2008 roku w ramach PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach otrzymała środki na realizację zadań:

 • Konserwacja starodruków oraz mikrofilmowanie zabytkowego księgozbioru regionalnego (45 571 zł)
  Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 2
 • Zakup nowości wydawniczych (49 600 zł)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
 • Dyskusyjne Kluby Książki (25 794 zł)
  Projekt kulturalny: Dyskusyjne Kluby Książki
 • Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą w ramach Festiwalu "4 Pory Książki" (5 000 zł)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 2. Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa

W ramach programu Mecenat 2008:

 • Przygotowanie zasobów WBP w Kielcach i innych bibliotek do udostępniania: w postaci regionalnej biblioteki cyfrowej oraz w celach ekspozycyjnych (78 700 zł)
  Program: Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury

Programy Operacyjne 2007 r.

W 2007 roku w ramach PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach zrealizowała ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zadania:

 • Wyposażenie Pracowni Digitalizacji Zbiorów (230 000 zł)
  Program Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5
 • Konserwacja starodruków oraz mikrofilmowanie zabytkowego księgozbioru regionalnego (54 100 zł)
  Program: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 2
 • Zakup nowości wydawniczych (49 920 zł)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
 • Dyskusyjne Kluby Książki (25 800 zł)
  Program: Tu Czytamy.
 • Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą (19 040 zł)
  Festiwal Cztery Pory Książki

W ramach programu Mecenat 2007:

 • Modernizacja infrastruktury informatycznej WBP w Kielcach (144 360 zł)
  Program: Tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych w sferze kultury

Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą 2007 r.

iklogoWojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach w celu popularyzowania współczesnej literatury polskiej, promowania wartościowych książek oraz rozwijania zainteresowań czytelniczych – zainicjowała w 2007 r. nowy cykl spotkań autorskich i wykładów - Świętokrzyskie Spotkania z Literaturą. Podjęte przedsięwzięcie znakomicie wpisało się w zakres zadań ogólnopolskiego festiwalu „Cztery Pory Książki” organizowanego przez Instytut Książki.

Od maja do listopada ub.r. Biblioteka zorganizowała dla różnych grup czytelniczych 24 spotkania ze znanymi i cenionymi polskimi pisarzami oraz wykładowcami. Gościliśmy m.in. Monikę Szwaję, Katarzynę Grocholę, Grzegorza Kasdepke, Gaję Grzegorzewską, Maję Kotarską, a także krytyków literackich, znawców najnowszej literatury polskiej m.in. Tomasza Lewandowskiego i Martę Mizuro. Warto podkreślić, iż w ramach cyklu odbyły się również bardzo interesujące spotkania z literatami regionalnymi.

Zadanie wykonaliśmy dzięki dotacji (19 040 zł) uzyskanej z MKiDN, dodatkowo finansowany z dotacji własnej WBP.

Program realizowaliśmy w WBP w Kielcach oraz 11 bibliotekach samorządowych, które z racji spotkań odwiedziło ponad 1500 czytelników.

Naszym zamierzeniem jest długofalowe kontynuowanie tego cyklu.

Kanał informacyjny

KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Książka na telefon

Biblioteka bez barier

Wykaz czasopism 2018

Dyskusyjny Klub Książki

Komunikat WKU w Kielcach dotyczący służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Dyskusyjny Klub Książki

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Plakat promujący gry PlayStation VR dostępne w Mediatece

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze