Programy Operacyjne 2012 r.

mkidnW 2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Rozbudowa infrastruktury technicznej Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury (34 440 zł)

  Szczegóły (Kliknij)

  Instalacja serwera

  Fotogaleria

  Instalacja serwera

  Fotogaleria

  Instalacja serwera

  Fotogaleria

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury otrzymała środki z MKiDN na realizację zadania, którego celem było: rozwój infrastruktury informatycznej poprzez wdrażanie nowych technologii, rozbudowa pamięci masowych służących do przechowywania i udostępniania zbiorów regionalnych i zabytkowych, zabezpieczenie procesu przetwarzania i gromadzenia digitalizowanych zbiorów oraz podniesienie jakości oferty Biblioteki. W ramach Programu zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy: serwer wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji usług serwerowych Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej, macierz dyskową (1 zestaw: półka z dyskami, 2 kontrolery dysków). Zrealizowane zadanie pozwoli na kontynuację prac nad powiększaniem zasobów ŚBC oraz przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług bibliotecznych. Koszt całkowity zrealizowanego zadania wyniósł 68 880 zł, dofinansowanie MKiDN - 34 440 zł.

 • Zakup nowości wydawniczych (29 140 zł; 1419 wol.)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 582 860 zł.
 • Szkolenie dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka+ (61 600 zł)

  Szczegóły (Kliknij)

  mkidnBiblioteka od 2010 r. w ramach Programu organizuje szkolenia dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. Cykl szkoleń obejmuje trzy bloki tematyczne: organizację i zarządzanie biblioteką, nowe technologie i rozwój nowych umiejętności wykraczających poza tradycyjne kompetencje zawodowe.

  Szczegółowa tematyka programu szkoleniowego realizowanego w 2012 roku:

  • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  • Kompetencje osobiste w podnoszeniu efektywności pracy
  • Korzystanie z usług i zasobów Internetu. Edycja grafiki komputerowej
  • Biblioteka bez barier - usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych
  • Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo w bibliotekach?
  • Jak być skutecznym w kontaktach z innymi - komunikacja w społeczności lokalnej?
  • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.

  Na zajęciach wykorzystywane są różne metody szkoleniowe, m.in. wykłady, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje, scenki, inscenizacje, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i w grupach, a na szkoleniach wyjazdowych uczestnicy zapoznają się z organizacją i działalnością nowoczesnych bibliotek publicznych, poznają nowe trendy w architekturze i wyposażeniu bibliotek.

  W 2012 roku w szesnastodniowym cyklu szkoleniowym bierze udział 31 bibliotekarzy. Ogółem w latach 2010-2012 w ramach programu Biblioteka+ przeszkolono 85 bibliotekarzy.

  Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

 • Dyskusyjne Kluby Książki (57 200 zł)
  Projekt kulturalny: Dyskusyjne Kluby Książki
 • Kraszewski. Komputery dla bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 ze środków Instytutu Książki (94 080 zł)

  Szczegóły (Kliknij)

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 pn. Kraszewski. Komputery dla bibliotek otrzymała środki (94 080 zł) na realizację zadania: Modernizacja infrastruktury sieci lokalnej biblioteki. Zrealizowana inwestycja poprawi funkcjonowanie infrastruktury sieciowej, umożliwi podniesienie standardów korzystania z zasobów katalogowych, cyfrowych, baz danych oraz internetowych udostępnianych przez Bibliotekę.

  Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze