Programy Operacyjne 2013 r.

mkidnW 2013 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Wydawanie nieodpłatnego czasopisma "Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo kulturowe. Edukacja regionalna" w wersji papierowej, online oraz na czytniki elektroniczne - Kindle, iPhone, iPad w ramach programu / priorytetu Promocja literatury i czytelnictwa / Czasopisma (15 000 zł)

  Szczegóły (Kliknij)

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa otrzymała środki z MKiDN na realizację zadania, którego celem jest wspieranie realizowanej w placówkach oświatowych edukacji regionalnej, będącej ważnym elementem kształcenia i wychowania młodzieży. Pismo prezentuje, obok materiałów z zakresu wiedzy o regionie, jego kulturze i ważnych wydarzeń w jego historii, także zagadnienia edukacji regionalnej w aspekcie różnorodności kultur oraz ich wzajemnych oddziaływań i integracji. Na łamach czasopisma promowane są działania artystyczne grup rekonstrukcji historycznej oraz scenariusze inscenizacji historycznych. Ponadto czytelnik zapoznaje się z recenzjami nowości wydawniczych, zagadnieniami poświęconymi kulturze i sztuce współczesnej, a także z informacjami o konkursach edukacyjno - społecznych dla młodzieży. Wydawanie pisma prowadzi do zwiększenia zainteresowania kulturą, integruje środowisko badaczy kultury w regionie, pomaga w edukacji nauczycielom i pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Wersja elektroniczna pisma umożliwia (poprzez czytnik) , korzystanie z zawartych w nim treści, osobom niewidomym lub słabo widzącym oraz rozpropagowanie go wśród młodzieży korzystającej z nowoczesnej technologii (iPhone, iPad,tablet). Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 25 000 zł, dofinansowanie MKiDN - 15 000 zł.

 • Modernizacja i rozbudowa pracowni Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz systemu archiwizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ priorytet Digitalizacja (65 418,00 zł)

  Szczegóły (Kliknij)

  Głównym celem zadania jest stworzenie lepszych warunków skanowania zbiorów regionalnych i zabytkowych oraz tworzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania materiałów cyfrowych w pierwszej i największej w regionie świętokrzyskim bibliotece cyfrowej, w której gromadzone i publikowane są zbiory pozyskiwane w ramach współpracy z innymi instytucjami kultury. W ramach realizacji zadania zmodernizowano skaner dziełowy Bookeye 3 A1 poprzez wymianę lamp na nowe lampy LED o żywotności 50000 godzin, uruchomiono w pracowni digitalizacji cztery stanowiska komputerowe wyposażone w monitory z możliwością kalibracji, zwiększono zasoby macierzy dyskowej HP P2000 o 10 dysków o pojemności 1 TB każdy, a także zakupiono aktualizacje oprogramowania Document Express Professional (3 licencje) do tworzenia plików w formacie DJVU w celu ich publikacji w portalu Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz aktualizacje pakietu Adobe Creative Suite do przetwarzania zdigitalizowanych zbiorów. Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 82 008,00 zł, środki finansowe Programu Kultura+ 65 418,00 zł.

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

  Szczegóły (Kliknij)

  kwota dotacji: 29 466,00 zł (1517 wol.)

  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 589 324 zł.

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.

 • Dyskusyjne Kluby Książki

  Szczegóły (Kliknij)

  kwota dotacji: 57 200,00 zł

  Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki.


  iklogonprclogo
  dkk

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze