Ameryka w twojej bibliotece

Dyskusyjny Klub Książki

Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2017
oraz Bibliotekę Roku 2017 województwa świętokrzyskiego

Statystyka gości

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 
Strona główna Programy Operacyjne

Programy Operacyjne 2018 r.

mkidnW 2018 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

  kwota dotacji: 52 764,00 zł

  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 753 771 zł.

  Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


  nprclogologo Biblioteki Narodowej

 • Projekt „Z książką od kołyski”

  kwota dotacji: 11 000,00 zł

  całkowity koszt projektu: 13 925,00 zł

  Projekt realizowany w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2018” ma na celu pozyskanie najmłodszych czytelników w wieku od 0-8 lat wraz z opiekunami, promocję książki przez intensyfikację działań animujących czytelnictwo, wyrobienie nawyku czytania i systematycznego korzystania z usług biblioteki.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 • Projekt "Zwiększenie możliwości udostępniania zbiorów cyfrowych poprzez aktualizację portalu ŚBC"
  kwota dotacji: 14 113,00 zł

  całkowity koszt projektu: 29 643,00 zł

  Projekt realizowany w ramach programu „Kultura cyfrowa 2018” umożliwił modernizację istniejącego od 10 lat portalu Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej poprzez aktualizację systemu dLibra do wersji 6.1 oraz dostosowanie interfejsu do nowych trendów zgodnych z WCAG2 i API. W rezultacie, przebudowa portalu umożliwia czytelnikom korzystanie z zasobów cyfrowych bez konieczności instalowania dodatkowych rozszerzeń na komputerach oraz na urządzeniach mobilnych (tablety i smartfony). Interfejs portalu jest zgodny z WCAG 2 i pozwala na przełamywanie barier w dostępie do dóbr kultury. Aktualizacja portalu ŚBC przyczynia się do zwiększenia dostępności do zdigitalizowanych materiałów o szczególnym znaczeniu dla ochrony.
  http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 


Programy Operacyjne 2017 r.

mkidnW 2017 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

  kwota dotacji: 52 906,00 zł

  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 755 800 zł.

  Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


  nprclogologo Biblioteki Narodowej

 • Szkolenia dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego pod hasłem „Twórczo i edukacyjnie w bibliotece”

  kwota dotacji: 13 440,00 zł

  całkowity koszt projektu: 18 380,00 zł

  Projekt realizowany w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 „Partnerstwo dla książki”, którego celem jest poprawa dostępu do książki i wzmocnienie kulturotwórczej roli bibliotek poprzez uzyskanie przez bibliotekarzy nowych umiejętności, a przez to podniesienie standardów usług oferowanych użytkownikom. Szkolenia będą realizowane od września do listopada 2017 r.

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 • Dyskusyjne Kluby Książki

  kwota dotacji: 88 110,00 zł

  Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.


  iklogonprclogo
  dkk

Programy Operacyjne 2016 r.

mkidnW 2016 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

Programy Operacyjne 2015 r.

mkidnW 2015 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

Programy Operacyjne 2014 r.

mkidnW 2014 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek z Programu Biblioteki Narodowej

  W ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” – Priorytet 1 Biblioteka otrzymała kwotę dotacji: 29.503,00 zł
  Za w/w kwotę zakupiono ogółem 1335 wol. książek z zakresu literatury oraz innych dziedzin wiedzy, w tym:
  551 wol. książek dla dorosłych na kwotę 19.669,00 zł
  784 wol. książek dla dzieci i młodzieży na kwotę 9.834,00 zł

  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 590 055 zł.

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.


  nprclogologo Biblioteki Narodowej

 • Dyskusyjne Kluby Książki

  kwota dotacji: 72 000,00 zł

  Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.


  iklogonprclogo
  dkk

 • Szkolenia dla bibliotekarzy 2014

  kwota dotacji: 8 030,00 zł

  Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.


  iklogonprclogo

Programy Operacyjne 2013 r.

mkidnW 2013 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Wydawanie nieodpłatnego czasopisma "Świętokrzyskie. Środowisko. Dziedzictwo kulturowe. Edukacja regionalna" w wersji papierowej, online oraz na czytniki elektroniczne - Kindle, iPhone, iPad w ramach programu / priorytetu Promocja literatury i czytelnictwa / Czasopisma (15 000 zł)

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Programu Promocja literatury i czytelnictwa otrzymała środki z MKiDN na realizację zadania, którego celem jest wspieranie realizowanej w placówkach oświatowych edukacji regionalnej, będącej ważnym elementem kształcenia i wychowania młodzieży. Pismo prezentuje, obok materiałów z zakresu wiedzy o regionie, jego kulturze i ważnych wydarzeń w jego historii, także zagadnienia edukacji regionalnej w aspekcie różnorodności kultur oraz ich wzajemnych oddziaływań i integracji. Na łamach czasopisma promowane są działania artystyczne grup rekonstrukcji historycznej oraz scenariusze inscenizacji historycznych. Ponadto czytelnik zapoznaje się z recenzjami nowości wydawniczych, zagadnieniami poświęconymi kulturze i sztuce współczesnej, a także z informacjami o konkursach edukacyjno - społecznych dla młodzieży. Wydawanie pisma prowadzi do zwiększenia zainteresowania kulturą, integruje środowisko badaczy kultury w regionie, pomaga w edukacji nauczycielom i pracy z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną. Wersja elektroniczna pisma umożliwia (poprzez czytnik) , korzystanie z zawartych w nim treści, osobom niewidomym lub słabo widzącym oraz rozpropagowanie go wśród młodzieży korzystającej z nowoczesnej technologii (iPhone, iPad,tablet). Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 25 000 zł, dofinansowanie MKiDN - 15 000 zł.

 • Modernizacja i rozbudowa pracowni Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz systemu archiwizacji i przechowywania zbiorów cyfrowych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ priorytet Digitalizacja (65 418,00 zł)

  Głównym celem zadania jest stworzenie lepszych warunków skanowania zbiorów regionalnych i zabytkowych oraz tworzenia, przetwarzania, archiwizowania i udostępniania materiałów cyfrowych w pierwszej i największej w regionie świętokrzyskim bibliotece cyfrowej, w której gromadzone i publikowane są zbiory pozyskiwane w ramach współpracy z innymi instytucjami kultury. W ramach realizacji zadania zmodernizowano skaner dziełowy Bookeye 3 A1 poprzez wymianę lamp na nowe lampy LED o żywotności 50000 godzin, uruchomiono w pracowni digitalizacji cztery stanowiska komputerowe wyposażone w monitory z możliwością kalibracji, zwiększono zasoby macierzy dyskowej HP P2000 o 10 dysków o pojemności 1 TB każdy, a także zakupiono aktualizacje oprogramowania Document Express Professional (3 licencje) do tworzenia plików w formacie DJVU w celu ich publikacji w portalu Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej oraz aktualizacje pakietu Adobe Creative Suite do przetwarzania zdigitalizowanych zbiorów. Koszt całkowity realizowanego zadania wynosi 82 008,00 zł, środki finansowe Programu Kultura+ 65 418,00 zł.

 • Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek

  kwota dotacji: 29 466,00 zł (1517 wol.)

  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 589 324 zł.

  Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.

 • Dyskusyjne Kluby Książki

  kwota dotacji: 57 200,00 zł

  Program realizowany jest we współpracy z Instytutem Książki.


  iklogonprclogo
  dkk

Programy Operacyjne 2012 r.

mkidnW 2012 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach otrzymała dotacje celowe na realizację działań:

 • Rozbudowa infrastruktury technicznej Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej w ramach programu Rozwój infrastruktury kultury (34 440 zł)
  Instalacja serwera

  Fotogaleria

  Instalacja serwera

  Fotogaleria

  Instalacja serwera

  Fotogaleria

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Programu Rozwój infrastruktury kultury otrzymała środki z MKiDN na realizację zadania, którego celem było: rozwój infrastruktury informatycznej poprzez wdrażanie nowych technologii, rozbudowa pamięci masowych służących do przechowywania i udostępniania zbiorów regionalnych i zabytkowych, zabezpieczenie procesu przetwarzania i gromadzenia digitalizowanych zbiorów oraz podniesienie jakości oferty Biblioteki. W ramach Programu zakupiono i zainstalowano sprzęt komputerowy: serwer wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji usług serwerowych Świętokrzyskiej Biblioteki Cyfrowej, macierz dyskową (1 zestaw: półka z dyskami, 2 kontrolery dysków). Zrealizowane zadanie pozwoli na kontynuację prac nad powiększaniem zasobów ŚBC oraz przyczyni się do podniesienia jakości świadczonych usług bibliotecznych. Koszt całkowity zrealizowanego zadania wyniósł 68 880 zł, dofinansowanie MKiDN - 34 440 zł.

 • Zakup nowości wydawniczych (29 140 zł; 1419 wol.)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 582 860 zł.
 • Szkolenie dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka+ (61 600 zł)

  mkidnBiblioteka od 2010 r. w ramach Programu organizuje szkolenia dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. Cykl szkoleń obejmuje trzy bloki tematyczne: organizację i zarządzanie biblioteką, nowe technologie i rozwój nowych umiejętności wykraczających poza tradycyjne kompetencje zawodowe.

  Szczegółowa tematyka programu szkoleniowego realizowanego w 2012 roku:

  • Podstawy prawne postępowania z dokumentacją
  • Kompetencje osobiste w podnoszeniu efektywności pracy
  • Korzystanie z usług i zasobów Internetu. Edycja grafiki komputerowej
  • Biblioteka bez barier - usługi dla seniorów i osób niepełnosprawnych
  • Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo w bibliotekach?
  • Jak być skutecznym w kontaktach z innymi - komunikacja w społeczności lokalnej?
  • Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych.

  Na zajęciach wykorzystywane są różne metody szkoleniowe, m.in. wykłady, warsztaty, projekcje filmów, dyskusje, scenki, inscenizacje, burze mózgów, ćwiczenia indywidualne i w grupach, a na szkoleniach wyjazdowych uczestnicy zapoznają się z organizacją i działalnością nowoczesnych bibliotek publicznych, poznają nowe trendy w architekturze i wyposażeniu bibliotek.

  W 2012 roku w szesnastodniowym cyklu szkoleniowym bierze udział 31 bibliotekarzy. Ogółem w latach 2010-2012 w ramach programu Biblioteka+ przeszkolono 85 bibliotekarzy.

  Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

 • Dyskusyjne Kluby Książki (57 200 zł)
  Projekt kulturalny: Dyskusyjne Kluby Książki
 • Kraszewski. Komputery dla bibliotek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 ze środków Instytutu Książki (94 080 zł)

  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012 pn. Kraszewski. Komputery dla bibliotek otrzymała środki (94 080 zł) na realizację zadania: Modernizacja infrastruktury sieci lokalnej biblioteki. Zrealizowana inwestycja poprawi funkcjonowanie infrastruktury sieciowej, umożliwi podniesienie standardów korzystania z zasobów katalogowych, cyfrowych, baz danych oraz internetowych udostępnianych przez Bibliotekę.

  Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Dyskusyjne Kluby Książki w 2011 r.

W 2011 roku Dyskusyjne Kluby Książki działały w 45 bibliotekach publicznych województwa świętokrzyskiego. DKK adresowane są do wszystkich, którzy nie tylko lubią czytać, lecz także rozmawiać o książkach. W województwie świętokrzyskim klubowiczami są przedstawiciele różnych grup zawodowych i wiekowych zarówno gimnazjaliści, jak i emeryci. Obecnie działa 6 klubów młodzieżowych. W dyspozycji klubowiczów znajduje się 414 tytułów różnych powieści autorów polskich i obcych, biografii, wspomnień. W 2011 roku w 370 klubowych spotkaniach uczestniczyło łącznie ponad 2900 czytelników. W 30 spotkaniach autorskich zorganizowanych w ramach projektu brało udział 1140 osób. W Chęcinach i Samsonowie Ewa Nowak poprowadziła warsztaty pisarskie dla klubowiczów. Moderatorzy trzykrotnie wzięli udział w szkoleniach poświęconych prowadzeniu klubów oraz sztuce dyskusji.

Projekt kulturalny Dyskusyjne Kluby Książki wpisuje się w wieloletni ogólnopolski program promocji czytelnictwa Instytutu Książki. Zadanie wykonaliśmy dzięki dotacjom z Instytutu Książki (49 400 zł), dotacji własnej WBP oraz zaangażowanych bibliotek samorządowych.

Konserwacja XVI wiecznych zabytków sztuki drukarskiej 2011 r.

mkidnW ramach dofinansowania zadania realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, programu operacyjnego: Dziedzictwo kulturowe, priorytetu: Wspieranie działań muzealnych, nazwa zadania: Konserwacja XVI-wiecznych zabytków sztuki drukarskiej Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach w roku 2011 poddała konserwacji i renowacji trzy stare druki.

Fotogaleria

Pierwszy, autorstwa Caspara Schütza, Historia rerum Prussicarum wydany przez Henninga Grosse w roku 1599, drugi pochodzący ze słynnej oficyny Krzysztofa Plantina, Sacrosancti et oecumenici Concilii tridentini z 1571 roku oraz trzeci z 1553 roku, pochodzący z bazylejskiej oficyny Jana Oporina, autorstwa Johanna Sagittariusa, niemieckiego teologa luterańskiego pt. Canones conciliorum omnium, qui a primo apostolo rum. Renowacja dzieł została wykonana w Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków S.A., Pracowni Konserwacji Papieru i Skóry w Toruniu. Koszt całości zadania to 40 000 zł, dofinansowanie MKiDN 26 000 zł.

Programy Operacyjne 2011 r.

W 2011 roku w ramach PROGRAMÓW OPERACYJNYCH Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach otrzymała środki na realizację zadań:

 • Konserwacja XVI-wiecznych starodruków (26 000 zł)
 • Zakup nowości wydawniczych (25 000 zł; 835 wol.)
  Program: Promocja czytelnictwa, Priorytet 1. Rozwój księgozbiorów bibliotek
  Łącznie na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z wymienionego programu przeznaczono 500 610 zł.
 • Szkolenie dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka+ (49 000 zł)
 • Dyskusyjne Kluby Książki (49 400 zł)
  Projekt kulturalny: Dyskusyjne Kluby Książki
Kanał informacyjny

KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Książka na telefon

Biblioteka bez barier

Wykaz czasopism 2018

Dyskusyjny Klub Książki

Komunikat WKU w Kielcach dotyczący służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Dyskusyjny Klub Książki

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Plakat promujący gry PlayStation VR dostępne w Mediatece

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze