Ameryka w twojej bibliotece

Dyskusyjny Klub Książki

Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2017
oraz Bibliotekę Roku 2017 województwa świętokrzyskiego

Statystyka gości

Naszą witrynę przegląda teraz 64 gości 
Strona główna Dyskusyjne Kluby Książki Szkolenia moderatorów 2017

Warsztaty dla moderatorów DKK

Warsztaty moderatorów DKK (06.03.2017)

Fotogaleria

Warsztaty moderatorów DKK (06.03.2017)

Fotogaleria

Warsztaty moderatorów DKK (06.03.2017)

Fotogaleria

6 marca Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Instytut Książki w Warszawie zorganizowały warsztaty dla moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki pt. „Książka ma głos - sztuka prowadzenia dyskusji”. Spotkanie poprowadziła Magdalena Fudala.

Informacje szczegółowe    


Magdalena Fudala

Menedżer, specjalista public relation; wspiera zespoły w budowaniu relacji, w skutecznej komunikacji i rozwiązywaniu konfliktów. Od 10 lat właścicielka firmy doradczej FREELANCER PR. Prowadziła także szkolenia dla bibliotekarzy i członków Dyskusyjnych Klubów Książki.


Jak mamy poprowadzić dyskusję podczas spotkania naszego Klubu, aby w efekcie dowiedzieć się co dana książka mówi? – tego uczyłyśmy się na warsztatach dla moderatorów, które prowadziła Magdalena Fudala.

Na początku poznałyśmy podstawowe zagadnienia dotyczące tematu spotkania – co to jest dyskusja, debata, panel dyskusyjny. Następnie skupiono się na postaci moderatora, jako dobrego ducha dyskusji, cechach jakie powinny go charakteryzować i jak on się ma przygotować do dyskusji na spotkaniu DKK. Poznałyśmy „6 reguł prowadzenia dyskusji”, które mają nam przyświecać podczas każdego spotkania naszego Klubu.

Podczas ćwiczeń na tapetę wzięłyśmy „Cichego wielbiciela” Olgi Rudnickiej. Burzliwa dyskusja, jaka wywiązała się pod kierunkiem trzech moderatorek, z trzech naszych grup, przebiegała sprawnie i owocnie. Koleżanki wykorzystując zdobytą podczas warsztatów wiedzę profesjonalnie poprowadziły wymianę opinii na temat bohaterów książki i zjawiska skalkingu.

Jestem przekonana, że taki aktywny udział w szkoleniu przyniesie pożądane efekty, a każda z nas – uczestniczek nauczyła się podstaw właściwego prowadzenia dyskusji.

Elżbieta Puto

DKK z Wodzisławia


Bardzo udane szkolenie, zwłaszcza druga część warsztatowa. Myślę, że zdobyte (podpatrzone) umiejętności pozwolą mi na urozmaicenie prowadzonych spotkań w DKK i nie tylko. Warsztaty rzuciły światło jak mogą wyglądać takie spotkania, dyskusje na temat książki, jak poprowadzić spotkanie żeby rozwinęła się żywa dyskusja.

Ewa Stefanek GBP Obrazów


logo Instytutu Książkilogo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
logo Dyskusyjnych Klubów Książki

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Warsztaty „Polska literatura współczesna”

Warsztaty moderatorów DKK (16.02.2017)

Fotogaleria

Warsztaty moderatorów DKK (16.02.2017)

Fotogaleria

Warsztaty moderatorów DKK (16.02.2017)

Fotogaleria

Warsztaty moderatorów DKK (16.02.2017)

Fotogaleria

Warsztaty moderatorów DKK (16.02.2017)

Fotogaleria

16 lutego w naszej Bibliotece wspólnie z Instytutem Książki zorganizowaliśmy dla moderatorów DYSKUSYJNYCH KLUBÓW KSIĄŻKI województwa świętokrzyskiego warsztaty pt. „Najnowsza literatura polska. Jaka naprawdę jest?”.


W dniu 16 lutego w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyły się warsztaty dla moderatorów DKK z rejonu świętokrzyskiego. Tematem spotkania była polska literatura współczesna. Na zadane w tytule warsztatów pytanie „jaka naprawdę jest?” próbował odpowiedzieć prowadzący Rafał Grzenia oraz my moderatorzy.

Na wstępie prowadzący zapoznał nas ze źródłami informacji o najnowszej literaturze, zachęcał do korzystania z blogów literackich oraz do sięgania po książki mało znanych wydawnictw, a wartych polecenia, jak choćby „Od Deski Do Deski”.

Na przykładzie kilku omówień powieści Łukasza Orbitowskiego „Inna dusza” dawał wskazówki jak należy właściwie oceniać styl recenzji i starać się wybierać najbardziej wartościowe i rzeczowe, by nie dać się ponieść reklamie wydawniczej.

Jak trudno wybrać najlepszą książkę ostatnich kilku ostatnich lat uzmysłowiło nam drugie zadanie zaproponowane przez Pana Rafała. Bo czy można wybierać między Wiesławem Myśliwskim, Olgą Tokarczuk, Magdaleną Tulli, Szczepanem Twardochem czy debiutującymi Bronką Nowicką i Maciejem Płazą? To subiektywny wybór, ale pokazujący nasze gusty literackie. W żywej, a momentami burzliwej dyskusji wymienialiśmy opinie i wysłuchaliśmy głosów za i przeciw podanym propozycjom.

Na koniec prowadzący zapoznał nas z głównymi nurtami we współczesnej literaturze polskiej: traktującej o patologicznej rodzinie, transformacyjnej, o teraźniejszości, singielskiej czy eksperymentalnej. Polecił godnych uwagi autorów młodego pokolenia takich jak Julia Fiedorczuk czy Dominika Słowik.

Bardzo wartościowe warsztaty, które dały nam ogląd na współczesną literaturę, a zaczerpnięte z nich informacje z pewnością wykorzystamy w codziennej pracy. Były też okazją do wzajemnego poznania i wymianę doświadczeń. Poznania poprzez ulubionych pisarzy i ich książki.

Małgorzata Chrzelest, DKK w Sandomierzu


16 lutego 2017 r. odbyły się warsztaty literackie dla moderatorów DKK, które poprowadził filolog, krytyk literacki i filmowy - Rafał Grzenia. To już kolejne nasze spotkanie z przemiłym i kompetentnym prowadzącym. Tym razem tematem była "Najnowsza literatura polska. Jaka jest naprawdę?". Na całość warsztatów składały się pogadanki p. Grzeni, dyskusje literackie z uczestnikami, ćwiczenia z tekstem i analiza zadania domowego, bowiem na to spotkanie należało się troszeczkę przygotować.

Na wstępie p. Rafał Grzenia poszerzył nasze wiadomości na temat źródeł inspiracji w wyborze najnowszej literatury współczesnej. Wskazał, skąd czerpać informacje o książkach, czym się sugerować w poszukiwaniach dobrej literatury, jakimi kryteriami oceniać rzetelność blogów literackich, a przede wszystkim, jak czytać recenzje i wybierać te najwartościowsze. Uczyłyśmy się analizować teksty, oceniać, czy są obiektywne, czy pisane na zamówienie. W internecie, czasopismach jest taki ogrom recenzji, iż to ćwiczenie niewątpliwie ułatwi nam wyszukiwanie i wybór najbardziej rzetelnych tekstów krytycznych.

W drugiej części warsztatów prezentowałyśmy swoje propozycje najważniejszych utworów polskiej literatury współczesnej. Wśród wymienianych autorów prym wiodła Olga Tokarczuk i jej "Księgi Jakubowe", pojawiły się także inne nazwiska jak: Bronka Nowicka z jej niełatwym utworem "Nakarmić kamień", Magdalena Tulli, Anna Jamko, Wiesław Myśliwski. Niektórzy mieli problem z wyborem jednego tylko nazwiska autora, bowiem, według nich, na zaprezentowanie zasługiwałoby kilku twórców.

Na zakończenie prowadzący dokonał krótkiego, ale treściwego przeglądu polskiej literatury współczesnej.

Myślę, że zarówno mnie jak i pozostałe uczestniczki warsztaty ukierunkowały, nauczyły "oddzielać ziarna od plew", czyli z ogromu recenzji wybierać te najciekawsze, dobrze napisane, a tym samym najwartościowsze.

Czas na spotkaniu minął szybko, pożegnaliśmy się, mówiąc: "do następnego razu". Zatem trzymamy za słowo i czekamy na dalszy ciąg.

Renata Kajdan

DKK Filia nr 4 MBP w Kielcach


logo Instytutu Książkilogo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
logo Dyskusyjnych Klubów Książki

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

Warsztaty dla moderatorów DKK

Warsztaty moderatorów DKK (23.01.2017)

Fotogaleria

Warsztaty moderatorów DKK (23.01.2017)

Fotogaleria

Warsztaty moderatorów DKK (23.01.2017)

Fotogaleria

Warsztaty moderatorów DKK (23.01.2017)

Fotogaleria

23 stycznia Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Instytut Książki w Warszawie zorganizowały warsztaty moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki pt. „Bronka Nowicka - Nakarmić kamień - wyzwaniem dla moderatora”.


23 stycznia 2017 r. spotkaliśmy się w WBP w Kielcach, w gronie moderatorów DKK. Po świecie współczesnej prozy poetyckiej oprowadzała nas ceniona dr Anna Marchewka z UJ. Główną bohaterką była Bronka Nowicka i jej książka, nagrodzona Nike 2016, „Nakarmić kamień”.

Słusznie czy niesłusznie doceniona przez jury konkursu? - o tym m.in. rozmawiałyśmy. I jeśli ktoś miał jakieś wątpliwości myślę, że stracił je po spotkaniu. Przecudnej, smutnej, melancholijnej urody książka, porusza do głębi. Przywołuje najintymniejsze wspomnienia z dzieciństwa. Każdy z nas ma jakieś swoje, podobne, ukryte głęboko przeżycia. Bronka Nowicka porusza tę delikatną strunę i brzęczy ona długo po zakończeniu lektury. Niestety traumatyczne doświadczenia blokują chęć rozmów i wspomnień. Rzadko komu udaje się je tak wymownie przelać na papier. Mało takiej literatury i mało chętnych do jej czytania. Dlaczego? Może powodem są uczucia, jakich trzeba doświadczyć brnąc przez mocno poruszający tekst. Ale warto ten wysiłek wykonać. Emocje są duże i pomagają nam zrozumieć nasz, często zapomniany lub schowany wewnętrzny świat. Czytajmy więc prozę poetycką i rozmawiajmy o niej.

Jola Sopińska, MBP Starachowice


Debiut literacki Bronki Nowickiej „Nakarmić kamień” to mocny akcent prozy poetyckiej na polskiej scenie literackiej. Książka trudna, niejednoznaczna, książka o ludziach i rzeczach, o łączących je relacjach. Trudna, ale niezwykle inspirująca, nakłaniająca do podróży w głąb duszy. Właśnie ta lektura była tematem kolejnego spotkania moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki z naszą ulubioną panią doktor od literatury „ciężkiej i jeszcze cięższej” Anną Marchewką. Pani doktor w sobie tylko znany, niezwykły i niecodzienny sposób pokazała nam, że taki typ literatury może być „przyjemny”. Łatwy, niekoniecznie, ale ciekawy i niezwykle cenny. Skłaniający do przemyśleń i dyskusji. Udowodniła, ze jest to książka i rodzaj literatury wobec której nie można być obojętnym.

Magdalena Mroczek, DKK ze Starachowic


Dr Anna Marchewka

krytyczka literacka, literaturoznawczyni, autorka rozprawy poświęconej Ewie Szelburg-Zarembinie. Na Wydziale Polonistyki UJ prowadzi zajęcia poświęcone polskiej literaturze popularnej. Publikowała m.in. w Lampie, Tygodniku Powszechnym, Zadrze, Dwutygodniku. Współprowadziła programy Czytelnia oraz Czytanie to awantura w TVP Kultura. Współpracuje z Radiem Kraków. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2011).


logo Instytutu Książkilogo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
logo Dyskusyjnych Klubów Książki

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.

KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Książka na telefon

Biblioteka bez barier

Wykaz czasopism 2018

Dyskusyjny Klub Książki

Komunikat WKU w Kielcach dotyczący służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Dyskusyjny Klub Książki

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Plakat promujący gry PlayStation VR dostępne w Mediatece

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze