Warsztat planowania projektów

Uczestnicy: pracownicy bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego z gmin, miast i gmin oraz miast do 20 tys. mieszkańców

Prowadzący: Sławomir Cabajewski, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (www.fise.org.pl)

Miejsce i termin realizacji: Kielce, siedziba WBP, 20-21 marca 2014 r.

Czas trwania: 16 godzin dydaktycznych (2 dni)

Cel szkolenia: zdobycie umiejętności planowania projektów odpowiadających na potrzeby odbiorców oraz opisywania ich w sposób podnoszący szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy zewnętrznych

Cele szczegółowe:

 1. Poznanie idei myślenia projektowego i elementów projektu (diagnozy problemu, odbiorców, celów ogólnych i szczegółowych, działań, zadań, harmonogramu, budżetu, monitoringu, ewaluacji, promocji, zespołu projektu, partnerów)
 2. Poznanie specyfiki projektów dofinansowywanych ze środków funduszy zewnętrznych (publicznych i niepublicznych: konieczność uwzględnienia wymagań dotacyjnych, celów podmiotu udzielającego dotację oraz uzgodnionych z nim lub ustalonych przez niego zasad realizacji, rozliczeń i sprawozdawczości projektu)
 3. Identyfikacja czynników wpływających na kreatywność w tworzeniu pomysłów projektowych oraz świadome obserwowanie ich w trakcie warsztatu
 4. Poznanie i przećwiczenie metod planowania poszczególnych elementów projektu na przykładzie własnego pomysłu na projekt:
  • metody drzewa problemów i celów,
  • burzy mózgów i metody Walta Disneya w projektowaniu sposobów realizacji celów,
  • metody podziału zakresu projektu na zadania,
  • określania wskaźników rezultatów,
  • diagramu Gantta,
  • przełożenia zadań na budżet oraz określania wkładu własnego
 5. Identyfikacja przykładowych metod monitoringu, ewaluacji i promocji
 6. Wymiana pomysłów projektowych, wzajemna inspiracja

W programie warsztatów:

 • Myślenie projektowe i elementy projektu
 • Diagnoza potrzeb
 • Określenie celów projektu
 • Kreatywność w projektowaniu działań: koncepcja projektu
 • Działania, w tym rekrutacja, promocja i trwałość rezultatów projektu
 • Zadania i harmonogram
 • Wskaźniki rezultatów projektu, monitoring i ewaluacja
 • Budżet projektu

Każdy uczestnik warsztatów otrzyma:

 • Skrypt warsztatowy „Projektowanie działań biblioteki na rynku pracy”,
 • Notes, długopis,
 • Certyfikat ukończenia szkolenia

Dodatkowych informacji o szkoleniu udziela Dział Metodyki Szkoleń i Analiz, tel. 41 361-53-51 wew. 206-207.

dofinans prb


Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze