Wystawa pt. „Jan Filip Carossi - z ziemi włoskiej do polskiej”

Od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r. prezentowaliśmy wystawę pt. „Jan Filip Carossi - z ziemi włoskiej do polskiej”. Wybitny polski geolog i mineralog włoskiego pochodzenia, badacz Regionu Świętokrzyskiego (oprac. przez Archiwum Państwowe i Wojskową Komendę Uzupełnień w Siedlcach oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach).

Na wystawie przedstawiona została postać Filipa Carosiego, który w czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego objechał dwukrotnie Region Kielecczyzny, jest uważany za pierwszego badacza Regionu Świętokrzyskiego. Uwagi z tych podróży w formie Listów zawarł  książce Reisen durch verschiedene polnische Prowinzen, mineralischen und andern Inhalts wydanej w latach 1781-1784 w Lipsku. Na wystawie pokazaliśmy ryciny miedziorytnicze z tej książki, jak również krótki opis Kielc, który ukazał się w latach 1784-1785 w czasopismach z tego okresu: Magazynie Warszawskim oraz w Pamiętniku Historyczno-Politycznym.

Jan Filip Carosi swoje losy związał z Polską , tutaj się ożenił, miał czworo dzieci i tutaj zmarł. Do dziś żyją potomkowie geologa. Wystawa pokazała niektóre postaci z rodziny Carosiego i ta część ekspozycji ma charakter genealogiczny. Zostały do niej wykorzystane dokumenty i fotografie spadkobierców Carosiego, rodzin: Gwiazdowskich, Kańskich, Kowalskich-Sitków i Michalskich.

Pokazany został również jedyny wizerunek królewskiego mineraloga, obraz olejny nieznanego autorstwa pochodzący ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.


Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze