Ameryka w twojej bibliotece

Dyskusyjny Klub Książki

Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2017
oraz Bibliotekę Roku 2017 województwa świętokrzyskiego

Statystyka gości

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 
Strona główna Archiwum Wystawy 2017

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (7-31.12.2017)

Fotogaleria

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (7-31.12.2017)

Fotogaleria

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (7-31.12.2017)

Fotogaleria

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (7-31.12.2017)

Fotogaleria

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (7-31.12.2017)

Fotogaleria

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (7-31.12.2017)

Fotogaleria

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (7-31.12.2017)

Fotogaleria

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (7-31.12.2017)

Fotogaleria

Wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (7-31.12.2017)

Fotogaleria

W dniach od 7 do 31 grudnia 2017 r. w holu na I-szym piętrze naszej Biblioteki zaprezentowana została wystawa z okazji obchodów 100-lecia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W ciekawej formie przestawiono historię, wydawnictwa SBP należące do zbiorów Biblioteki, także te wydane przy współudziale Okręgu Świętokrzyskiego SBP oraz wybrane odznaczenia i statuetki przyznawane przez Stowarzyszenie. Organizatorami wystawy były: Koło Miejskie SBP przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach przy współudziale Biblioteki macierzystej.

Otwarcie wystawy prac Anny Pawlik-Łukaszczyk pt. „Moje ptaki dziwaki i inne historie”

Otwarcie wystawy prac Anny Pawlik-Łukaszczyk pt. „Moje ptaki dziwaki i inne historie” (15.12.2017)

Fotogaleria

Otwarcie wystawy prac Anny Pawlik-Łukaszczyk pt. „Moje ptaki dziwaki i inne historie” (15.12.2017)

Fotogaleria

Otwarcie wystawy prac Anny Pawlik-Łukaszczyk pt. „Moje ptaki dziwaki i inne historie” (15.12.2017)

Fotogaleria

Otwarcie wystawy prac Anny Pawlik-Łukaszczyk pt. „Moje ptaki dziwaki i inne historie” (15.12.2017)

Fotogaleria

Otwarcie wystawy prac Anny Pawlik-Łukaszczyk pt. „Moje ptaki dziwaki i inne historie” (15.12.2017)

Fotogaleria

Otwarcie wystawy prac Anny Pawlik-Łukaszczyk pt. „Moje ptaki dziwaki i inne historie” (15.12.2017)

Fotogaleria

Otwarcie wystawy prac Anny Pawlik-Łukaszczyk pt. „Moje ptaki dziwaki i inne historie” (15.12.2017)

Fotogaleria

15 grudnia w siedzibie Biblioteki przygotowaliśmy otwarcie wystawy prac Anny Pawlik-Łukaszczyk pt. „Moje ptaki dziwaki i inne historie”.


Anna Pawlik-Łukaszczyk

ur. w 1976 r. w Kielcach gdzie mieszka i pracuje. Absolwentka kieleckiego Liceum Sztuk Plastycznych oraz filologii angielskiej na UMCS w Lublinie. Artystka nieprzerwanie uprawia malarstwo akwarelowe, którego tematem nieustannie jest świat dziecięcy, pełen pejzażu oczywiście niekonkretnego, nacechowanego szczegółem, a narracja koloru, kompozycji, kreski jest świadomym językiem artystycznym Anny.

Wystawy indywidualne:

  • BWA Kielce
  • Staszowski Ośrodek Kultury
  • Muzeum Historii Kielc
  • „Kawka Zabawka” Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach
  • Galeria Sztuki ZPAP „Tycjan” (wspólnie z mężem Tomaszem Łukaszczykiem)

Wystawa pt. „Krajobraz w obiektywie kieleckich mistrzów”

Od września do końca listopada 2017 r Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach prezentowała w swojej siedzibie wystawę pt. „Krajobraz w obiektywie kieleckich mistrzów”.

Ekspozycja przygotowana była w ramach 25. Europejskich Dni Dziedzictwa 2017 Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu.

Na wystawie prezentowane były prace znanych mistrzów fotografii związanych z Regionem: Pawła Pierścińskiego, Andrzeja Borysa, Janusza Buczkowskiego, Jana Siudowskiego, Henryka Pieczula, Jana Spałwana, Jana Siudowskiego, Tadeusza Jakubika i Franciszka Gładysza.

Od początku swojego istnienia fotografia opisuje świat, ludzi, zdarzenia. Utrwala i pokazuje naszą rzeczywistość, teraźniejszość, nasze bliskie i dalsze otoczenie. I dzieje się tak już od XIX wieku. Pierwsze zdjęcie to rok 1826 lub 1827, minęło więc już 190 lat od momentu powstania pierwszej fotografii. Autorem zdjęcia był francuski wynalazca Joseph-Nicéphore Niépce. Fotografię zatytułowano Widok z okna w Le Gras, przedstawia ona budynek gospodarski i pola, które rozciągały się za oknem pracowni Niépca. Można więc powiedzieć, że od samego początku fotografia związana była z krajobrazem. Od kilku pokoleń fotografowie wędrują poszukując ciekawych miejsc, nieodkrytych zakątków. Fotografują utrwalając i dokumentując zmieniający się obraz otoczenia. W Polsce za czasów rozbiorów fotografowanie krajobrazu uważane było za czyn patriotyczny i właśnie w tamtym czasie pojawiło się określenie fotografia krajoznawcza.

Na początku XX wieku tworzył Jan Bułhak, nazwany później ojcem fotografii polskiej. Inspirował się malarstwem Ferdynanda Ruszczyca, pejzażysty i pod jego wpływem zaczął wykonywać fotografie malarskie. Polegały one na wykorzystaniu kontrastów i gry światła i cienia. Był twórcą impresjonizmu fotograficznego. W Polsce był przedstawicielem piktorializmu, czyli nurtu polegającego na indywidualnej ingerencji artysty w każdą wykonaną przezeń odbitkę, na zerwaniu z mechanicznym procesem pozytywowym. Piktorializm był pierwszym krokiem do uznania fotografii jako dziedziny sztuk pięknych. Jednocześnie Jan Bułhak tworzył fotografię ojczystą , jak sam ja nazywał, a twórców takich malarskich fotografii - fotografikami. W ten sposób Bułhak łączył patriotyczne funkcje XIX–wiecznej fotografii z postulatami estetycznymi.

Innym bardzo znanym fotografikiem, który zasłużył się w fotografii pejzażowej był Edward Hartwig. Fotografował nastrojowo i tajemniczo, wykorzystując na przykład ranne mgły. Jego fotografie przypominały pejzaże malowane przez impresjonistów.. Był przy tym zwolennikiem fotografii ojczystej.

Te dwie postaci Bułhak i Hartwig wpłynęły na powstanie i działalność fotografików, którzy stworzyli Kielecką Szkołę Krajobrazu. Byli to: Paweł Pierściński, Janusz Buczkowski, Jerzy Kamoda, Tadeusz Jakubik, Jan Spałwan i Wacław Cisłowski. Do tej grupy dołączyli inni znakomici mistrzowie fotografii, m.in. Franciszek Gładysz, Romuald Janion, Stanisław Lipka, Adam Karczewski, Andrzej Pęczalski, Jerzy Piątek oraz wielu innych.

Kielecka Szkoła Krajobrazu to nazwa kierunku estetycznego w fotografii oraz nazwa grupy fotografików, którzy stworzyli oryginalny i rozpoznawalny styl w fotografowaniu pejzaży Kielecczyzny. W 1955 roku powołano kielecki oddział Polskiego Towarzystwa Fotograficznego, które ulegało różnym przemianom, w latach 1961–1982 miało osobowość prawną jako Świętokrzyskie Towarzystwo Fotograficzne. Członkowie ŚTF stworzyli Kielecką Szkołę Krajobrazu, jako kierunek artystyczny utrwalający obraz naszego regionu. Na ogół jest to fotografia czarno-biała. Cechy charakterystyczne to brak nieba, szerokie spojrzenie na krajobraz, perspektywa i panorama, rejestracja pionów i poziomów, geometryzacja zagonów, miedz i pól. Często krajobrazy przedstawione są z lotu ptaka. Paweł Pierściński nazwał to zjawisko matematyczno-geometryczną wizją polskiego krajobrazu rolniczego. Przyrównywano tradycyjny, ludowy pasiak świętokrzyski do kształtu zagonów chłopskich pól widzianych z góry. Te polne pasiaki były charakterystyczne dla rolnictwa drugiej połowy XX wieku.

Region świętokrzyski, który pojawiał się na niezliczonych obrazach kieleckich fotografików – to nie tylko matematyczno-geometryczna forma estetyczna Kieleckiej Szkoły Krajobrazu. To również obrazy lasów, puszczy jodłowej, przyroda pól i lasów widziana z bliska.

Na wystawie pokazaliśmy fotografie należące do zbiorów Biblioteki. Są autorstwa ośmiu fotografików pochodzących z naszego Regionu – mistrzów obiektywu: Pawła Pierścińskiego, Andrzeja Borysa, Jana Siudowskiego, Tadeusza Jakubika, Jana Spałwana, Franciszka Gładysza, Henryka Pieczuli i Janusza Buczkowskiego.

Autorzy przedstawionych fotografii są znanymi w naszym Regionie twórcami. Należy do nich niedawno zmarły Paweł Pierściński, wybitny fotograf, publicysta, krytyk i teoretyk sztuki fotograficznej, działacz społeczny i organizator ruchu fotograficznego w Polsce. Inną znaną postacią jest Janusz Buczkowski zdobywca wielu nagród ogólnopolskich i międzynarodowych z dziedziny fotografii, autor wielu książek i albumów, Andrzej Borys - obecny prezes Okręgu Świętokrzyskiego Związku Polskich Artystów Fotografików, pomysłodawca i organizator wielu działań i plenerów artystycznych oraz wystaw o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Dzięki zdjęciom Henryka Pieczula odtworzone zostało budownictwo ludowe w Tokarni, a umiejętnościom Franciszka Gładysza znamy prawdę m.in. o pacyfikacji Michniowa, gdy skopiował niemiecki film nakręcony przez Niemców, a jego umiejętności posłużyły do uratowania wielu osób w czasie wojny. Jan Siudowski, pierwszy, który otrzymał legitymację ZPAF w Kielcach, niezwykle utalentowany fotografik, którego prof. Władysław Szafer nazwał najlepszym fotografem wnętrza lasów w Polsce, Tadeusz Jakubik - pionier fotografii barwnej w regionie świętokrzyskim oraz Jan Spałwan zamiłowany przyrodnik i pszczelarz, fotografujący także świat najbliższego otoczenia człowieka.

Kolekcja zebrana przez Bibliotekę nie należy do najbogatszych, bowiem liczba równie wybitnych postaci zajmujących się świętokrzyska fotografią jest znacznie większa, a każdy z twórców ma imponujący dorobek. Obecnie fotografia krajoznawcza, szczególnie czarno-biała wykonywana tradycyjną techniką fotograficzną, staje się coraz bardziej popularna, z czasem być może, będą odkrywane dla szerszej publiczności nowe obrazy przedstawiające dawne oblicze świętokrzyskiej ziemi, wydobyte z archiwów fotografików i ich rodzin.


Wystawa Ottona Grynkiewicza

Od 5 września do 6 października Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach prezentowała w Galerii Interior wystawę Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru”.

Wernisaż wystawy Ottona Grynkiewicza

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

Spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru” (05.09.2017)

Fotogaleria

5 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach przygotowaliśmy spotkanie autorskie oraz otwarcie wystawy Ottona Grynkiewicza pt. „Pamięć Sybiru”. Spotkanie z autorem poprowadzili: Irena Żukowska-Rumin - poetka, Marian Rumin - krytyk i historyk sztuki.


Wystawa pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie.”

Od 8 lutego do 8 marca 2017 r. prezentowaliśmy w siedzibie Biblioteki wystawę pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie.”

Wystawa miała charakter wyjątkowy - prezentowała ponad 110 obcojęzycznych wydań książek Olgi Tokarczuk, w tym m.in. w języku chińskim, japońskim i hindi, a także na kilkunastu planszach prasowe echa jej twórczości oraz fotografie. Większość książek, a także duża część zdjęć pochodziła z prywatnego zbioru autorki.

Olga Tokarczuk jest jedyną współczesną polską pisarką, której książki przetłumaczono na ponad 30 języków. Dzięki wystawie można zobaczyć, jak duży zasięg ma jej twórczość i jak ważną jest pisarką również dla świata.

Wernisaż wystawy odbył się w siedzibie Biblioteki 8 lutego, gościem honorowym była sama autorka; o idei wystawy i jej znaczeniu opowiedział kustosz wystawy Jacek Czarnik. Po otwarciu wystawy odbyło się spotkanie z Olgą Tokarczuk, podczas którego autorka opowiedziała o współpracy z tłumaczami i o samych tłumaczeniach.

Ekspozycja powstała we Wrocławiu, zainicjowana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną. Do Kielc sprowadziła ją Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach.


Wystawa pt. „Jan Filip Carossi - z ziemi włoskiej do polskiej”

Od grudnia 2016 r. do lutego 2017 r. prezentowaliśmy wystawę pt. „Jan Filip Carossi - z ziemi włoskiej do polskiej”. Wybitny polski geolog i mineralog włoskiego pochodzenia, badacz Regionu Świętokrzyskiego (oprac. przez Archiwum Państwowe i Wojskową Komendę Uzupełnień w Siedlcach oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczna im. W. Gombrowicza w Kielcach).

Na wystawie przedstawiona została postać Filipa Carosiego, który w czasach króla Stanisława Augusta Poniatowskiego objechał dwukrotnie Region Kielecczyzny, jest uważany za pierwszego badacza Regionu Świętokrzyskiego. Uwagi z tych podróży w formie Listów zawarł  książce Reisen durch verschiedene polnische Prowinzen, mineralischen und andern Inhalts wydanej w latach 1781-1784 w Lipsku. Na wystawie pokazaliśmy ryciny miedziorytnicze z tej książki, jak również krótki opis Kielc, który ukazał się w latach 1784-1785 w czasopismach z tego okresu: Magazynie Warszawskim oraz w Pamiętniku Historyczno-Politycznym.

Jan Filip Carosi swoje losy związał z Polską , tutaj się ożenił, miał czworo dzieci i tutaj zmarł. Do dziś żyją potomkowie geologa. Wystawa pokazała niektóre postaci z rodziny Carosiego i ta część ekspozycji ma charakter genealogiczny. Zostały do niej wykorzystane dokumenty i fotografie spadkobierców Carosiego, rodzin: Gwiazdowskich, Kańskich, Kowalskich-Sitków i Michalskich.

Pokazany został również jedyny wizerunek królewskiego mineraloga, obraz olejny nieznanego autorstwa pochodzący ze zbiorów Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.


Spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” (08.02.2017)

Fotogaleria

8 lutego w siedzibie Biblioteki odbył się wernisaż wystawy pt. „Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie” oraz spotkanie z pisarką.


Olga Tokarczuk

wybitna powieściopisarka i eseistka, jedna z najbardziej utytułowanych polskich autorek. Jej debiutem była powieść „Podróż ludzi Księgi” (1993) nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Wydawców Książek. Opublikowała m.in. powieści: „Prawiek i inne czasy” (1996), „Dom dzienny, dom nocny” (1998), „Bieguni” (2007), „Anna In w grobowcach świata” (2006), „Ostatnie historie” (2004), „Księgi Jakubowe” (2014).

Laureatka m.in. Nagrody Fundacji Kościelskich oraz Paszportu Polityki. Trzykrotnie nominowana do Nagrody NIKE za: „Prawiek i inne czasy”, „Dom dzienny, dom nocny” i zbiór dziewiętnastu opowiadań „Gra na wielu bębenkach” - za każdym razem zdobywała Nagrodę Czytelników. W 2008 r. otrzymała za „Biegunów” Nagrodę Literacką NIKE, a w 2013 r. międzynarodową nagrodę Vilenica, przyznawaną pisarzom z Europy Środkowej.

Książki Olgi Tokarczuk tłumaczono na wiele języków, m.in. niemiecki, angielski, francuski, hiszpański, rosyjski, chiński, japoński. Na podstawie jej utworów powstają inscenizacje teatralne, a niektóre doczekały się także ekranizacji. 24 lutego do kin wejdzie film „Pokot” w reżyserii Agnieszki Holland na podstawie powieści „Prowadź swój pług przez kości umarłych”.

Fot. Jacek Kołodziejski


KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Książka na telefon

Biblioteka bez barier

Wykaz czasopism 2018

Dyskusyjny Klub Książki

Komunikat WKU w Kielcach dotyczący służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Dyskusyjny Klub Książki

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Plakat promujący gry PlayStation VR dostępne w Mediatece

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze