Ameryka w twojej bibliotece

Dyskusyjny Klub Książki

Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2017
oraz Bibliotekę Roku 2017 województwa świętokrzyskiego

Statystyka gości

Naszą witrynę przegląda teraz 81 gości 
Strona główna Archiwum Wystawy 2013

Ekspozycja zmienna pt. "150. rocznica Powstania Styczniowego"

Ekspozycja zmienna pt. 150. rocznica Powstania StyczniowegoPrzez cały rok 2013 (w ciągu komunikacyjnym siedziby Biblioteki) prezentowaliśmy ekspozycją zmienną pt. "150. rocznica Powstania Styczniowego". Celem ekspozycji było przybliżenie użytkownikom Biblioteki (zgodnie z chronologią) wydarzeń powstańczych, bitew, potyczek, które rozegrały się w Regionie oraz sylwetek wybitnych postaci i przywódców powstania.

postbullets Publikacje dotyczące Powstania Styczniowego w Świętokrzyskiej Bibliotece Cyfrowej


Wernisaż wystawy fotografii Aleksieja Iutina

Sesja popularnonaukowa na temat XIX i XX-wiecznej Galicji i wernisaż wystawy fotografii Aleksieja Iutina (27.09.2013)

Fotogaleria

Sesja popularnonaukowa na temat XIX i XX-wiecznej Galicji i wernisaż wystawy fotografii Aleksieja Iutina (27.09.2013)

Fotogaleria

Sesja popularnonaukowa na temat XIX i XX-wiecznej Galicji i wernisaż wystawy fotografii Aleksieja Iutina (27.09.2013)

Fotogaleria

Sesja popularnonaukowa na temat XIX i XX-wiecznej Galicji i wernisaż wystawy fotografii Aleksieja Iutina (27.09.2013)

Fotogaleria

Sesja popularnonaukowa na temat XIX i XX-wiecznej Galicji i wernisaż wystawy fotografii Aleksieja Iutina (27.09.2013)

Fotogaleria

Sesja popularnonaukowa na temat XIX i XX-wiecznej Galicji i wernisaż wystawy fotografii Aleksieja Iutina (27.09.2013)

Fotogaleria

Sesja popularnonaukowa na temat XIX i XX-wiecznej Galicji i wernisaż wystawy fotografii Aleksieja Iutina (27.09.2013)

Fotogaleria

Sesja popularnonaukowa na temat XIX i XX-wiecznej Galicji i wernisaż wystawy fotografii Aleksieja Iutina (27.09.2013)

Fotogaleria

27 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach odbył się wernisaż wystawy fotografii „Niemi świadkowie. Lwów na fotografiach Aleksieja Iutina”, przygotowanej na zlecenie Senatu RP. Otwarcie wystawy poprzedziła sesja popularnonaukowa pt. „Rola Galicji w rozwoju Przemysłu Reczypospolitej na przełomie XIX i XX wieku”, której przewodniczył prof. Stanisław Nicieja z Uniwersytetu Opolskiego.


Wystawa fotografii Janusza Buczkowskiego

Wernisaż wystawy fotografii Janusza Buczkowskiego (16.09.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy fotografii Janusza Buczkowskiego (16.09.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy fotografii Janusza Buczkowskiego (16.09.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy fotografii Janusza Buczkowskiego (16.09.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy fotografii Janusza Buczkowskiego (16.09.2013)

Fotogaleria

16 września z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa 2013 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach otwarto wystawę fotografii znanego kieleckiego artysty-fotografika Janusza Buczkowskiego. Tegoroczne Dni obchodzone są pod hasłem „Nie od razu Kielce zbudowano”. Wystawę można zwiedzać do 31 października.

Janusz Buczkowski urodził się osiemdziesiąt jeden lat temu we Włocławku. We Włocławku skończył szkołę podstawową i Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe. Jest absolwentem obecnej Szkoły Głównej Handlowej, dawniej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie. Z Kielcami związał go nakaz pracy. W roku 1956 zaczął pracować w Zakładach Metalowych Kielce, które od 1958 roku nosiły nazwę Zakładów Precyzyjnych „Iskra”. Dziesięć lat później tworzył i organizował Biuro Zbytu Elementów Maszyn „Elma”, w którym pełnił przez dwadzieścia lat funkcję dyrektora. Janusz Buczkowski to człowiek pasji, dawniej zapalony sportowiec, miłośnik kolarstwa, turystyki pieszej i rowerowej. Wśród wielu działań była i jest fotografia. Pierwszy aparat dostał od swego ojca, jeszcze w szkole średniej w 1949 roku i był to Kodak 6x9 cm. Zainteresowania fotografią kontynuował w czasie studiów - w Domu Studenta przy Al. Niepodległości 147 w Warszawie zorganizował nawet pracownię fotograficzną. Po przyjeździe do Kielc wstąpił do Sekcji Fotograficznej, która istniała wówczas przy Wojewódzkim Domu Kultury, w 1960 roku utworzył podobną sekcję przy Zakładach Precyzyjnych „Iskra”, gdzie organizował plenery, pokazy fotografii, prelekcje. Kilka lat później wstąpił do Świętokrzyskiego Towarzystwa Fotograficznego. Od tego czasu zainteresowania fotografią stały się coraz poważniejsze. Uczestniczył w wielu wystawach, konkursach fotograficznych i to zarówno w kraju jak i zagranicą. W 1975 roku został członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Kielecka Szkoła Krajobrazu, w ramach której działał i tworzył, miała niewątpliwy wpływ na zainteresowania Janusza Buczkowskiego. Został jednym z mistrzów krajobrazu. Jego widoki fotograficzne, poetyckie z delikatnymi tonami, ukazują krajobraz niezwykle urzekający niczym na obrazach artystów malarzy. W ciągu kilkudziesięciu lat fotografowania powstała niezliczona liczba zdjęć o różnej tematyce. Ten stosunek do natury, ciepły, urzekający przeniósł również na inne obiekty, przeniósł również na człowieka. Człowiek w jego dziełach jest niezwykle ważny - być może najważniejszy. Miasto to nie tylko budynki i ulice - to przede wszystkim - ludzie. Na zdjęciach pokazana jest zatem historia miasta i historia ludzi. Ludzie pracujący w różnych instytucjach i zakładach tworzyli to miasto. Często na fotografiach, których głównym tematem jest przemysł, robionych w zakładach pracy - maszyna, czy przedmiot odchodzi na plan dalszy - staje się tylko tłem dla człowieka. Do naszej wystawy staraliśmy się wybrać właśnie takie zdjęcia. Fotografie przedstawiające ludzi przy pracy, przy maszynach, na budowach, w pochodach pierwszomajowych i podczas prac społecznych. Zabytki architektury, współczesne osiedla, stare zaułki, przemysł kielecki - to tematy różne, ale mające wspólny temat - Kielce. Janusz Buczkowski to dokumentalista - reporter życia codziennego miasta. Tacy byliśmy, tak wyglądało nasze miasto we wczesnych latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Wszystkie fotografie łączą w sobie zarówno artystyczne spojrzenie jak i funkcję poznawczą - jest to niewątpliwy walor twórczości artysty. Za swoje osiągnięcia, wyjątkowe dzieła fotograficzne otrzymał w życiu wiele nagród, wyróżnień i dyplomów.


Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

Wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. „Z pogranicza aluzji i struktury” (21.05.2013)

Fotogaleria

21 maja w Bibliotece odbył się wernisaż wystawy Ryszarda Tomczyka pt. "Z pogranicza aluzji i struktury".

Wystawę można było oglądać do 26 czerwca.


Ryszard Tomczyk (ur. 4 kwietnia 1931 r. w Radomiu; obecnie mieszka w Elblągu). Artysta malarz, rysownik, krytyk sztuki i literatury, a także pisarz oraz publicysta. W 1953 r. ukończył filologię polską w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. W 1976 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Gdańskim. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Literatów Polskich Oddział w Gdańsku. Od wielu lat oddaje się pasji malarskiej, która z czasem przekształciła się w profesję. W latach 1980–1987 był dyrektorem i komisarzem Galerii EL, która zmieniła nazwę z Laboratorium Sztuki na Centrum Sztuki. Był także redaktorem pism: „Elbląski Magazyn Ilustrowany”, „Jednak Centrum”, „Regiony”. W malarstwie reprezentuje pogranicze surrealizmu (a wcześniej ekspresjonizmu i abstrakcjonizmu. Jest laureatem wielu znaczących nagród i wyróżnień.


Uroczyste otwarcie wystawy pt. "Curiosity wins"

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

Uroczyste otwarcie wystawy pt. „Curiosity wins” (23.05.2013)

Fotogaleria

23 maja w siedzibie Biblioteki Peter i Rada Davidian, przedstawiciele Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie w ramach programu „america@your library®” otworzyli wystawę pt. „Curiosity wins” (Zwycięża ciekawość). Wystawa dokumentuje marsjańską misję łazika Curiosity. Fotografie i wizualizacje przedstawiają kolejne etapy technicznych przygotowań do misji oraz widoki zarejestrowane na Marsie.

Po inauguracji Konsul Peter Davidian w prezentacji na temat amerykańskiego programu kosmicznego zapoznał uczestników spotkania (uczniów i studentów) z zagadnieniami dotyczącymi aeronautyki i eksploracji kosmosu.

Wystawę można zwiedzać do końca czerwca br.


Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich

Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (kwiecień-maj 2013)

Fotogaleria

Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (kwiecień-maj 2013)

Fotogaleria

Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (kwiecień-maj 2013)

Fotogaleria

Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (kwiecień-maj 2013)

Fotogaleria

Wystawa z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (kwiecień-maj 2013)

Fotogaleria

Z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich na przełomie kwietnia i maja w Bibliotece eksponowaliśmy wystawę bibliofilskich wydań książek z kolekcji naszej Biblioteki.


KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Książka na telefon

Biblioteka bez barier

Wykaz czasopism 2018

Dyskusyjny Klub Książki

Komunikat WKU w Kielcach dotyczący służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Dyskusyjny Klub Książki

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Plakat promujący gry PlayStation VR dostępne w Mediatece

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze