Ameryka w twojej bibliotece

Dyskusyjny Klub Książki

Konkursu na Świętokrzyskiego Bibliotekarza Roku 2017
oraz Bibliotekę Roku 2017 województwa świętokrzyskiego

Statystyka gości

Naszą witrynę przegląda teraz 59 gości 
Strona główna Archiwum Imprezy i spotkania 2010

Szkolenia dla bibliotekarzy w ramach programu Biblioteka+

Fotogaleria

Na początku grudnia 2010 r. w ramach programu Biblioteka Plus zakończyliśmy organizację pierwszego cyklu nieodpłatnych szkoleń dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych naszego województwa. W szkoleniach uczestniczyło 32 bibliotekarzy, zajęcia poprowadziło 12 trenerów, na salach szkoleniowych uczestnicy spędzili aż 96 godzin.

Przygotowania do realizacji zadania rozpoczęliśmy już w 2009 roku, na początku zbadaliśmy potrzeby szkoleniowe bibliotekarzy. Do wszystkich wysłaliśmy ankietkę z proponowanymi zagadnieniami, a także zachęcaliśmy do wskazywania przez pracowników bibliotek własnych propozycji. Wybraliśmy tematykę wymienianą najczęściej, taką którą większość ankietowanych była zainteresowana. Uzyskaliśmy odpowiedzi prawie od wszystkich ankietowanych bibliotekarzy. W I kwartale 2010 r. Dział Metodyki, Szkoleń i Analiz opracował program cyklu szkoleniowego. Program powstał na podstawie rzeczywistych potrzeb i oczekiwań bibliotekarzy.

Zgodnie z regulaminem programu opracowano i zrelizowano trzy bloki tematyczne:

I. Organizacja i zarządzanie biblioteką: Zasady finansowania i prowadzenia rachunkowości w samorządowych bibliotekach, Prawo pracy w praktyce, Stosowanie prawa zamówień publicznych w praktyce funkcjonowania jednostki dysponującej środkami publicznymi z uwzględnieniem specyfiki działania i potrzeb bibliotek, Możliwości dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez biblioteki, Nowoczesne aranżacje wnętrz bibliotecznych.

II. Rozwój umiejętności osobistych i interpersonalnych: Psychologiczne podstawy profesjonalnych zachowań, efektywnego działania i obsługi klienta w nowoczesnej bibliotece, Sztuka prezentacji i wystąpień publicznych, Metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim.

III. Nowe technologie informatyczne: Obsługa pakietu MS Office: arkusze kalkulacyjne - Excel, edytor tekstu Word, obsługa programów graficznych - Power Point, Obsługa Internetu i poczty elektronicznej, Projektowanie i tworzenie strony internetowej. Tematyka pierwszego dwudniowego szkolenia obejmowała zaganienia z zakresu organizacji i zarządzania biblioteką: Zasady finansowania i prowadzenia rachunkowości w samorządowych bibliotekach - Helena Strzemecka (specjalistka z zakresu finansów publicznych specjalizująca się w tematyce działalności kulturalnej); - Prawo pracy w praktyce - Barbara Kaszycka (Państwowa Inspekcja Pracy); Stosowanie prawa zamówień publicznych w praktyce funkcjonowania jednostki dysponującej środkami publicznymi z uwzględnieniem specyfiki działania i potrzeb bibliotek - Monika Pluta (WBP Kielce). Kolejne warsztaty (6-7 maja) - Psychologiczne podstawy profesjonalnych zachowań, efektywnego działania i obsługi klienta w nowoczesnej bibliotece poprowadzili dr Zbigniew Żarczyński (UJ), mgr Hanna Dębska (UJ). Zajęcia miały charakter warsztatowy, m.in. gry symulacyjne, scenki, inscenizacje. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności w bieżącej obsłudze użytkownika/czytelnika, poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą umiejętności interpersonalnych, prezentacji siebie, umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku bibliotekarza.

W dniach 16-17 czerwca odbyło się trzecie dwudniowe szkolenie: Radość tworzenia i działania czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim - warsztaty Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA. Celem warsztatów było pogłębienie wiedzy uczestników na temat niekonwencjonalnych metod pracy z tekstem literackim, pogłębienie refleksji nad znaczeniem literatury dziecięcej dla harmonijnego rozwoju emocjonalno-intelektualnego człowieka oraz przeniesienie pozytywnych treści zawartych w utworze literackim na aktualne relacje uczestników. Ponadto uczestnicy otrzymali listę wartościowych współczesnych książek dla młodych czytelników, polecanych przez znawców tematu. Zajęcia poprowadziły: Anna Sadowska i Grażyna Sobieska-Szostakiewicz - trenerki warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Szkolenie Sztuka prezentacji i wystapień publicznych poprowadzila Magdalena Fudala - konsultantka i doradca ds. wizerunku i strategii komunikacji z otoczeniem, właścicielka Firmy Doradczej FREELANCER PR. Szkolenie miało charakter wybitnie warsztatowy. Uczestnicy podzielni zostali na dwie grupy szkoleniowe (13-14.09). W trakcie zajęć uczestnicy doskonalili umiejętności występowania publicznego i prowadzenia prezentacji na forum. Ćwiczenia praktyczne rejestrowane były za pomocą kamery, a nagrany materiał prezentowany na forum grupy i szczegółowo omawiany przez uczestników i trenera (wraz z wytyczeniem indywidualnych obszarów do rozwoju). Kolejne dwa dni zajęć przebiegały wokół tematyki urządzania i aranżowania przestrzeni bibliotecznej. Zapropnowalismy uczestnikom jednodniowy wyjazd szkoleniowy do dwóch bibliotek: MBP w Jaworzni i MBP w Dąbrowie Górniczej. Kolejnego dnia (22 września) w siedzibie WBP Sławomir Czech - przedstawiciel firmy Rea Design zajmujacej się kompleksową aranżacją bibliotek zaprezentował min. propozycje nowoczesnej aranżacji budynków bibliotecznych. Prezentacja miała za zadanie uświadomić, że tylko nowoczesne wnętrze zmieni wizerunek biblioteki, która dzięki temu może stać się miejscem wyjątkowo atrakcyjnym, chętnie odwiedzanym i funkcjonalnym. Jak pozyskać środki na tak zorganizowaną i urządzoną bibliotekę uczestnicy uzyskali odpowiedź w trakcie kolejnego realizowanego tematu Możliwości dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez biblioteki przez Annę Rutę-Pechcin (Menadżer Projektów Doradczych DCF Consulting).

Ostatni blok szkoleniowy - nowe technologie - zrealizowano w październiku i listopadzie. Zajęcia miały charakter warsztatowy. Odbywały się w pracowni komputerowej WBP, każdy uczestnik pracował indywidualnie przy wlasnym komputerze. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy szkoleniowe (15 i 17 osób). Mniejsze grupy pozwoliły na poświęcenie uwagi trenera indywidualnie każdemu uczestnikowi. Na warszatach (07-08.10 i 11-12.10) Obsługa pakietu MS Office: arkusze kalkulacyjne - Excel, edytor tekstu Word, obsługa programów graficznych - Power Point uczestnicy uzyskali podstawowe umiejętnosci wykorzystania programów, które będą przydatne w ich codziennej pracy, m.in. zdobyli umiejętności sprawnego tworzenia pism, tabel, a nawet schematów graficznych w programie Word, tworzyć własne szablony prezentacji, nauczyli się także osadzać obiekty z innych programów pakietu MS Office (np. MS Excel lub MS Word) w prezentacji. Tematyka szkolenia obejmowała także poznanie na poziomie podstawowym programu Excel. Wiekszość bibliotekarzy po raz pierwszy zapoznawała się ze strukturą dokumentów Excela. Uczyli się poprawnie wprowadzać oraz formatować dane, a także wykonywać złożone obliczenia za pomocą wbudowanych funkcji arkusza. Uczestnicy poznawali program poprzez szereg ćwiczeń, z których większość nawiązywała do realnych sytuacji z życia biblioteki - np. statystyki bibliotecznej. Większośc bibliotek województwa świetokrzyskiego nie posiada włanej witryny internetowej, aby to zmienić ostatnie cztery dni szkoleniowe poświeciliśmy na to, aby zachęcić pracownikow bibliotek do tworzenia prostych stron internetowych.

Na szkoleniach z zakresu Obsłui internetu i poczty elektronicznej. Projektowania i tworzenie strony internetowej (04-05.11 i 08-09.11, 29-30.11 i 01-02.12) poprzez ćwiczenia zdobywali praktyczne umiejętności tworzenia prostych witryn internetowych. W ramach zajęć zrealizowane zostały zagadnienia związane zarówno z korzystaniem z Internetu, jako źródła informacji, jak i narzędzia komunikacji masowej. Uczestnicy szkolenia usystematyzowali znane i wzbogacili swoją wiedzę o nowe pojęcia związane z Internetem, nauczyli się korzystać z przeglądarek internetowych, wyszukiwarek i katalogów sieciowych oraz poczty elektronicznej. Poznali zaawansowane funkcje wyszukiwarki Google, znacznie ułatwiające korzystanie z usług i zasobów Sieci, rodzaje i kryteria oceny witryn internetowych, a także fenomen social networking na przykładzie serwisu Facebook. Przygotowywali grafikę na potrzeby Internetu za pomocą programów Gimp oraz Microsoft Picture Manager. Ogólnie omówione zastały systemy zarządzania treścią, a szczegółowo popularne kreatory witryn internetowych. Uczestnicy zapoznali się także z poleceniami języka opisu dokumentów hipertekstowych XHTML. 15 grudnia, na seminarium dla bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego, dyrektor WBP Andrzej Dąbrowski wręczył uczestnikom świadectwa ukończenia cyklu szkoleniowego.

Dofinansowano ze środków Instytutu Książki.


Spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją

Fotogaleria

22 listopada 2010 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Kielcach przygotowały spotkanie autorskie z prof. Stanisławem Nicieją.


"Spotkanie z Fryderykiem Chopinem"

Fotogaleria

22 listopada 2010 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach odbyło się „Spotkanie z Fryderykiem Chopinem”. Wykład nt. Fryderyk Chopin - talentem świata obywatel" wygłosił Artur Jaroń, dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. L. Różyckiego w Kielcach. Pan Jaroń pokrótce nakreślił sylwetkę kompozytora, opowiedział o znaczących wydarzeniach w jego życiu, które pośrednio ukształtowały styl muzyczny artysty i odcisnęły piętno na poszczególnych utworach muzyka. Spotkanie uświetnił koncert utworów F. Chopina w wykonaniu utalentowanych uczniów i absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej. Publiczność miała okazję usłyszeć wspaniałe etiudy, mazurki i polonezy w wykonaniu: Łukasza Woś, Klary Kraj, Marii Róży Suligowskiej, Jakuba Kitowskiego i Kamila Jankowskiego oraz pieśni z repertuaru kompozytora w wykonaniu - Antoniny Gorzelak i Przemysława Ostrowskiego.


Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek

Fotogaleria

17 listopada 2010 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach odbyła się pierwsza Konferencja Regionalna Programu Rozwoju Bibliotek. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz regionalnych: Lech Janiszewski - Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Jacek Kowalczyk - Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, bibliotekarze z bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego, a także przedstawiciele gminnych koalicji. Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego reprezentowali Rafał Kramza, Agnieszka Koszowska i Małgorzata Dąbrowska.


Podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż o Tematyce Wiejskiej im. Zbyszka Nosala oraz promocja publikacji "Ni spokojna ni wesoła"

Fotogaleria

15 listopada 2010 r. w Bibliotece odbyło się podsumowanie I Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż o Tematyce Wiejskiej im. Zbyszka Nosala oraz promocja publikacji „Ni spokojna ni wesoła” (zbioru nagrodzonych i wyróżnionych reportaży).


Spotkanie z dokumentalistą, scenarzystą i operatorem filmowym Pawłem Gulą

Fotogaleria

22 października 2010 r. w Bibliotece odbyło się spotkanie dokumentalistą, scenarzystą i operatorem filmowym Pawłem Gulą.


Spotkanie moderatorów DKK

Fotogaleria

15 października 2010 r. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach oraz Instytut Książki w Warszawie przygotowały w Bibliotece spotkanie moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.

W programie znalazły się:

  • Warsztaty pt. „Sztuka prowadzenia dyskusji” (Magdalena Fudala - trener Freelancer)
  • Organizacja i finansowanie DKK w 2011 r. (Małgorzata Grodzicka - koordynator wojewódzki DKK)

27. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP

Fotogaleria

W dniach 5 i 6 października 2010 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się 27. Spotkanie Zespołu ds. Bibliografii Regionalnej przy ZG SBP.


Spotkanie autorskie z Grażyną Bąkiewicz

Fotogaleria

29 września 2010 r. w Bibliotece gościła na spotkaniu autorskim Grażyna Bąkiewicz.


Forum Bibliotekarzy bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego

Fotogaleria

Forum Bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego

22 września 2010 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się Forum Bibliotekarzy województwa świętokrzyskiego. W spotkaniu licznie uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego, przedstawiciele władz samorządowych - m.in. burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn; wójtowie z gmin: Krasocin, Michałów, Nagłowice, Radków, Słupia Jędrzejowska, Szydłów.

Biblioteka Roku 2009, Bibliotekarz Roku 2009

Już po raz piąty nagrodzono Bibliotekarzy i Biblioteki Publiczne szczególnie wyróżniające się w działalności i rozwoju czytelnictwa:

Tytuł BIBLIOTEKA ROKU 2009
otrzymała MIEJSKA I GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W BODZENTYNIE

Tytuł BIBLIOTEKARZ ROKU 2009
otrzymała TERESA SOBCZAK - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowie

Laureaci oprócz Tytułu BIBLIOTEKA ROKU 2009 i BIBLIOTEKARZ ROKU 2009 otrzymali statuetki BIBLIOMANA oraz nagrody książkowe.

Kapituła Nagrody doceniła także działania władz samorządowych. Za modernizację bazy lokalowej i poprawę wizerunku bibliotek publicznych wyróżnienie otrzymał:

Józef Siwek - wójt Gminy Krasocin

Wyróżnienia w kategorii BIBLIOTEKA ROKU 2009 otrzymały:

  • Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim,
  • Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Staszowie,
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie,
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie.

Wyróżnienia w kategorii BIBLIOTEKARZ ROKU 2009 otrzymały:

  • Magdalena Hankiewicz - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radkowie,
  • Elżbieta Staciwa - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Radoszycach,
  • Stella Ślefarska - dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Samsonowie.

Statuetki i dyplomy wręczali Jacek Kowalczyk (Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego), Andrzej Dąbrowski (Dyrektor WBP w Kielcach) oraz Jadwiga Zielińska (Przewodnicząca ZO Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich).

Duże zainteresowanie zebranych wzbudziła prezentacja Sławomira Czecha (firma Rea Design) pt. "Nowoczesne aranżacje wnętrz bibliotecznych", w której przedstawił najnowsze rozwiązania z zakresu architektury oraz wyposażenia wnętrz bibliotecznych zastosowane w różnych typach bibliotek. O "Możliwościach dofinansowania przedsięwzięć realizowanych przez biblioteki" mówiła Anna Ruta - Pechcin (Menadżer Projektów Doradczych DCF Consulting)


KATOLOG ONLINE

Kliknij, jeżeli szukasz książki

Kliknij, aby zgłosić propozycje zakupu

Książka na telefon

Biblioteka bez barier

Wykaz czasopism 2018

Dyskusyjny Klub Książki

Komunikat WKU w Kielcach dotyczący służby przygotowawczej w korpusie szeregowych

Dyskusyjny Klub Książki

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

Windykacja

Szanowni Czytelnicy,

zwłaszcza Ci z Państwa, którzy zalegają ze zwrotem wypożyczonych książek lub innych zbiorów bibliotecznych!

Plakat promujący gry PlayStation VR dostępne w Mediatece

Rozbudowa Biblioteki

Z naszej bajki

Świętokrzyska Karta Seniora

hotspot

EU Bookshop

Europe Direct Kielce

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Przystań Kulturalna

Przystań Kulturalna

Parnas

Zobacz także

In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Dołącz do nas na Facebook'u
Zobacz nas na Youtube
Obserwuj nas na Twitterze